Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

Mitä tietoa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa kerätään?Lamppu-symboli

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa kerätään tietoa 15–74-vuotiaan väestön työmarkkinoille osallistumisesta, työllisyydestä, työttömyydestä ja työajoista. Tutkimuksessa kerätään tietoa myös niistä työikäisistä henkilöistä, jotka eivät ole työssä tai työnhakijoina.


Takaisin oppimateriaaliin