Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

Mihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta saatuja tietoa käytetään?Lamppu-symboli

Tutkimuksen tuloksia käytetään muun muassa työvoimapoliittisten ennusteiden ja suunnitelmien laadinnassa, päätösten teon tukena sekä erilaisten toimien työllisyysvaikutusten seurannassa. Tärkeitä tulosten käyttäjiä ovat ministeriöt, aluesuunnittelusta vastaavat elimet, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, yliopistot ja tutkimuslaitokset, kansainväliset järjestöt ja Euroopan unioni. Tilastokeskuksessa tietoja käytetään esimerkiksi kansantalouden tilinpidon laadinnassa.


Takaisin oppimateriaaliin