Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

Millaista tietoa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto tarjoaa?Lamppu-symboli

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto antaa tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta, kuten työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työllisten toimialoista ja ammateista. Tarkkoja tietoja saadaan pienistäkin väestöryhmistä. Lisäksi tiedot voidaan tuottaa yksityiskohtaisilla aluejaoilla.


Takaisin oppimateriaaliin