Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

Ketkä ovat mukana Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston aineistossa?Lamppu-symboli

Kaikki tarkasteltavan vuoden viimeisenä päivänä Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt.


Takaisin oppimateriaaliin