Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Millaiset työpaikat lasketaan avoimiksi työpaikoiksi?Lamppu-symboli

Tutkimuksessa avoimeksi työpaikaksi lasketaan työpaikat, joihin työnantaja on etsinyt sopivia ehdokkaita myös toimipaikan ulkopuolelta. Avoimiksi työpaikoiksi ei lasketa tehtäviä, joihin haetaan palkatonta harjoittelijaa, ulkopuolista alihankkijaa tai urakoitsijaa. Lisäksi tilasto ei huomioi lyhytaikaisia, alle kuukauden kestäviä työsuhteita.


Takaisin oppimateriaaliin