Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Työttömät Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessaLamppu-symboli

Tutki Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannasta, kuinka paljon 15–74-vuotiaita työttömiä oli yhteensä vuonna 2015 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan.

Vastaus: 252 000 henkeä.
Tieto löytyy taulukosta 010 "Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan".


Takaisin oppimateriaaliin