Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Työvoiman ulkopuolella olevat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossaLamppu-symboli

Tutki Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannasta, kuinka paljon työvoiman ulkopuolella olevia 18–64-vuotiaita oli yhteensä vuonna 2014 Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan.

Vastaus: 694 173 henkeä.
Vastauksen löydät osataulukosta: ''Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän ja vuoden mukaan 1987–2014''


Takaisin oppimateriaaliin