Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Työvoimatutkimuksen ja työnhakijarekisterin eroMonivalinta-symboli

1. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu
Työ- ja elinkeinoministeriön suosituksiin
Kansainvälisen työjärjestön (ILOn) suosituksiin ja Euroopan unionin tilastotoimen asetuksiin
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD:n) suosituksiin
2. Suomen virallinen työttömyysaste saadaan
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta
3. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, työssäkäyntitilasto sekä työ- ja elinkeinoministeriön rekisterit kuvaavat työttömyyttä pitkällä aikavälillä
Samansuuntaisesti
Erisuuntaisesti
4. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa työttömäksi luokittelu edellyttää
ilmoittautumista työvoimatoimistoon
aktiivisuutta työhaussa ja työmarkkinoiden käytettävissä oloa
työttömyysetuuden saamista
5. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto
tilastoi piilotyöttömiä
kerää tietoa työllisistä
on tarkoitettu työvoimapoliittisten palveluiden kohdentamiseen ja niiden vaikutusten seuraamiseen

Takaisin oppimateriaaliin