Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Nuorten työttömyysasteen tulkintaLamppu-symboli

Pohdi, millä tavalla nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysastetta tulkitaan usein väärin?

Vastaus:

Työttömyysaste lasketaan työttömien osuutena työvoimasta

missä U on työttömät ja L työvoima (= työlliset + työttömät)

Koska suurin osa nuorista opiskelee eikä näin ollen kuulu työvoimaan, muodostuu jakolaskun nimittäjä suhteellisen pienestä joukosta nuoria.

Esimerkiksi vuonna 2015 nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli 22,4 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että noin joka viides nuori olisi työtön, sillä kyse ei ole koko ikäluokkaa koskevasta osuudesta. Työttömyysaste ei siis kerro, kuinka monta prosenttia kaikista nuorista on työttömänä.


Takaisin oppimateriaaliin