Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Testaa tietosi!Monivalinta-symboli

1. Tilastoviranomaisen tilastotarkoituksiin saamia salassa pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa
käytettäväksi tutkinnassa tai hallinnollisessa päätöksenteossa.
edelleen toiselle tutkimusorganisaatiolle ilman tilastoviranomaisen lupaa.
tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten.

Katso tarkemmin: oppitunti 3

2. Tutkimusaineistojen käyttö etäkäyttöjärjestelmässä edellyttää
henkilöiden ja yritysten suoran ja epäsuoran tunnistamisen estämistä yksikkötason aineistoissa.
henkilöiden ja yritysten suoran tunnistamisen estämistä yksikkötason aineistoissa.
Tilastokeskuksen työtiloihin tulemista.

Katso tarkemmin: oppitunti 1

3. Etäkäytön hyviin käytäntöihin kuuluu, että
kullakin hankkeella on käytettävissään levytilaa rajattomasti.
kukin tutkija suunnittelee hyvin resurssien käyttönsä ja ohjelmoi tehokkaasti.
kaikki ohjelma-ajot kannattaa suorittaa yhtäaikaisesti.

Katso tarkemmin: oppitunti 5

4. Etätyöpöydällä työskentely vastaa omalla koneella työskentelyä, mutta järjestelmästä ulos siirrettävät tiedostot
voidaan näyttää etäkäytössä kollegalle, jolla ei ole käyttölupaa.
tarkistetaan tietosuojan osalta sekä tutkijan että Tilastokeskuksen toimesta.
voivat olla yksikkötasolla.

Katso tarkemmin: oppitunti 1

5. Etäkäyttöympäristössä olevaa tutkimusaineistoa saa käyttää
käyttöluvan saanut henkilö kaikkiin omiin tutkimuksiinsa (tutkimushankkeista ilmoitettava kirjallisesti Tilastokeskukselle).
kaikki tutkimusryhmään kuuluvat henkilöt, mutta vain käyttölupapäätöksessä mainittuun tarkoitukseen.
käyttöluvan saanut henkilö vain käyttölupapäätöksessä mainittuun tarkoitukseen/tutkimushankkeeseen.

Katso tarkemmin: oppitunti 4

6. Jos lähetät tarkastukseen taulukon, josta yksittäisen yrityksen liikevaihto on helposti pääteltävissä muutamalla laskutoimituksella, pääseekö taulukko tarkastuksesta läpi?
Kyllä, jos liikevaihto on julkisesti saatavilla myös kyseisen yrityksen itsensä ilmoittamana (esim. yrityksen nettisivuilla).
Kyllä, jos liikevaihtotieto ei näy taulukosta suoraan, vaan edellyttää pientä päättelyä.
Ei.

Katso tarkemmin: oppitunti 3

7. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa koskien havaintojen paljastumisriskin arviointia taulukkoaineistoissa?
Tutkijan ei tarvitse huolehtia havaintojen paljastumisriskistä tutkimustuloksissa (niin taulukko- kuin muunkaan muotoisissa).
Taulukon jokaisessa solussa on oltava vähintään 3 (tai 0) havaintoa paljastumisriskin ehkäisemiseksi.
Taulukon solufrekvensseistä ei tarvitse välittää, kunhan taulukkoon ei ole merkitty muuttujien nimiä tai taulukko on muuten epäselvästi dokumentoitu.

Katso tarkemmin: oppitunti 3

8. Milloin toissijaista peittämistä kuuluu tehdä?
Kun taulukossa on ensisijaisesti peitettyjä soluja (eli soluja, joihin kohdistuu paljastumisriski), mutta niiden arvot pystyy päättelemään/laskemaan rivi- ja saraketotaalien avulla.  
Kun halutaan käyttää kahta suojausmenetelmää yhtäaikaa ja peittämisen katsotaan olevan näistä kahdesta se vähemmän tehokas menetelmä.
Kun aikaa jää (toissijainen = ei niin tärkeä, tehdään vain jos ehditään), ennemminkin varotoimenpide.

Katso tarkemmin: oppitunti 3

9. Mitä ryhmän paljastumisella tilastosta tarkoitetaan?
Tilaston avulla saadaan tietää, että kaikilla tiettyyn ryhmään kuuluvilla havainnoilla (esim. samalla alueella asuvat ihmiset) on jokin yhteinen ominaisuus (esim. sama tuloluokka). Kaikki ryhmän jäsenet ovat tilastotaulukossa saman solun jäseniä.
Tilastosta voidaan paljastaa useamman kuin yhden havainnon tietoja. Havainnot eivät välttämättä ole tilastotaulukon samassa solussa.
Tilasto kuvaa vain samaan ryhmään kuuluvia havaintoja (esim. samalla toimialalla toimivia yrityksiä) ja tilastoon kohdistuu paljastumisriski.

Katso tarkemmin: oppitunti 3

10. Mikä on SISU-mikrosimulointimalli?
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin tarkoitettu laskentaväline.
Liikenteen suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin tarkoitettu laskentaväline.
Henkilöverotuksen ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin tarkoitettu laskentaväline.

Katso tarkemmin: oppitunti 2

 


Takaisin oppimateriaaliin