Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Suojaustarpeen arviointi eri herkkyyssäännöilläMonivalinta-symboli

Taulukon erään solun kokonaisarvon X muodostaa seitsemän havaintoa. Suurimman havainnon arvo on x1 = 57 ja toiseksi suurimman havainnon arvo on x2 = 25. Viiden pienimmän havainnon yhteenlaskettu arvo on x3-7 = 18.

Kohdistuuko soluun paljastumisriski ts. onko solu suojauksen tarpeessa, jos käytetään seuraavia herkkyyssääntöjä?

  Kyllä Ei
a. Kynnysarvo 3
b. Dominanssisääntö (2,80)
c. Kynnysarvo 10

d. Kynnysarvo 3 ja dominanssisääntö (1,60)

Vastaus:

Solun kokonaisarvo X on 57 + 25 + 18 = 100.

  1. Solua ei tarvitse suojata, sillä solussa on vähintään 3 havaintoa.
  2. Solu tarvitsee suojausta, sillä solun kaksi suurinta havaintoa muodostavat yli 80 % solun kokonaisarvosta.
  3. Solu tarvitsee suojausta, sillä solussa on alle 10 havaintoa.
  4. Solua ei tarvitse suojata, sillä solussa on vähintään 3 havaintoa ja solun suurin havainto muodostaa alle 60 % solun kokonaisarvosta.

Takaisin oppimateriaaliin