Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Tulosteen tietosuojan arviointi 2Lamppu-symboli

Tutkija haluaa raportoida Suomessa asuvien belgialaisten osuutta väestöstä tietyillä pienalueilla. Tutkija lähettää tarkastettavaksi tekemänsä taulukon, josta ilmenee kullakin alueella asuvien henkilöiden lukumäärä ja belgialaisten lukumäärä.

Taulukko. Väestömäärä ja belgialaisten osuus alueittain

aluekoodi vaesto_lkm belgia_lkm
1330 4580 393
1350 1843 165
1360 430 31
1420 236 0
1430 3712 266
1440 1512 86
1470 1279 113
1480 3014 2
1490 1426 104
1500 2008 163
1510 783 56
1520 94 1
1530 1496 136
1540 284 5
1550 2481 165
1560 1983 115
1570 484 4
1580 2298 190
... ... ..
  • Täyttääkö oheinen taulukko tarkastukseen lähetettävien tulosteiden tietosuojavaatimukset?
  • Millaisia tietosuojariskejä taulukkoon sisältyy?
  • Mikäli taulukko ei ole tietosuojavaatimusten mukainen, niin kuinka tutkijan tulisi taulukkoa muokata, jotta tietosuojavaatimukset täyttyisivät ja tuloste sisältäisi tutkijan tarvitsemat tiedot?

Vastaus:

Taulukossa on tarkalla aluetasolla lukumäärätietoja vähemmistöryhmään kuuluvista henkilöistä. Taulukossa esiintyy pieniäkin frekvenssejä, joten belgialaisten tunnistaminen taulukosta voi olla mahdollista tarkan aluetiedon avulla. Taulukko ei siis ole tietosuojavaatimusten mukainen.

Jotta taulukon tietosuoja paranisi, tulisi aluetasoa karkeistaa tai belgialaisten osuudet väestöstä esittää siten, ettei tarkkoja lukumäärätietoja pysty päättelemään. Taulukon tiedot voi esimerkiksi esittää pylväsdiagrammina, jossa lukumäärien sijaan ilmoitetaan osuuksia.


Takaisin oppimateriaaliin