Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Kertaustehtäviä oppitunnista 1Monivalinta-symboli

Oikein vai väärin?

Oikein Väärin
1. Väestötieteessä tutkitaan ihmisten muodostamia populaatioita.
2. Vakituisesti ulkomailla asuva Suomen kansalainen lasketaan kuuluvaksi Suomen väestöön.
3. Kiintiöpakolaiset katsotaan kuuluvaksi Suomen ja kotikuntansa väestöön.
4. Väestönmuutoksista käytetään myös termiä "vital events".
5. Muuttoliikkeen vaikutus väestön kokoon on yleensä kokoa lisäävä.
6. Kun väestön määrän muuttumista tarkastellaan ottamalla huomioon myös muuttoliike, puhutaan ns. väestön luonnollisesta lisääntymisestä.
7. Joissakin maissa turistit lasketaan väestöön tilapäisesti kuuluviksi.
8. Avioliiton solmimiset ja avioerot ovat väestönmuutostapahtumia.
9. Klassinen demografinen tutkimus keskittyy pelkästään väestötekijöihin ja niiden keskinäisiin yhteyksiin.

Takaisin oppimateriaaliin