Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Kertaustehtäviä I oppitunnista 3Monivalinta-symboli

Oikein vai väärin?

Oikein Väärin
1. Väestötilastot saavat tietonsa kaikissa maissa väestörekistereistä.
2. Suomen väestötilaston perustana on väestörekisteri.
3. Väestölaskentatiedot kysytään yleensä lomakkeella.
4. Väestörekisterit sisältävät myös tietoja ihmisten mielipiteistä.
5. Suomessa väestörekisteristä käytetään nimitystä väestötietojärjestelmä.


Takaisin oppimateriaaliin