Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Kertaustehtäviä II oppitunnista 3Monivalinta-symboli


1. Väestölaskenta tapahtuu Suomessa nykyisin
veroilmoituksen yhteydessä.
Väestörekisterikeskuksen kirjallisella lomakkeella tai puhelimitse.
Tilastokeskuksessa eri henkilörekistereitä yhdistelemällä.
2. Henkilön demografisilla tiedoilla tarkoitetaan
henkilön koulutustaustaa.
henkilön ikää ja sukupuolta.
henkilön perhettä koskevaa tietoa.
3. Väestörakennetiedot sisältävät tietoa muun muassa
väestön muuttoliikkeestä.
väestön puoluepoliittisesta kannasta.
yksilöiden syntymämaasta ja kotikunnasta.
4. Alueellista väestörekisteriä Suomessa ylläpitää
Väestörekisterikeskus.
Tilastokeskus.
Kansaneläkelaitos.
5. Tietoa väestön muuttoliikkeestä saa
Tullista.
väestönmuutostilastosta.
väkilukutilastosta.
6. Väestölaskennassa kerätään väestön määrän lisäksi tietoa myös
asuntojen määrästä.
kotielämistä.
Suomessa tilapäisesti asuvien, muiden maiden kansalaisten määrästä.

Takaisin oppimateriaaliin