Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Kertaustehtäviä I oppitunnista 4Monivalinta-symboli

1. 1500-luvulla laadittiin ensimmäiset luettelot väestöstä veronkantoa varten
piispa Isak Rothoviuksen toimesta.
kuningas Kustaa Vaasan toimesta.
tsaari Iivana Julman toimesta.
2. Vuosittaiset tiedot kastetuista, vihityistä ja haudatuista kerättiin 1600-luvulla
maakirjoihin.
kirkonkirjoihin.
verokirjoihin.
3. Vuosittain toistuva väestötilastojen kerääminen ja laadinta alkoi Ruotsissa vuonna
1749.
1843.
1911.
4. Suomen Tilastovirasto perustettiin vuonna
1790.
1865.
1915.
5. Väestölaskenta suoritetaan
YK:n antamien suositusten mukaan.
UNESCO:n antamien suositusten mukaan.
WHO:n suositusten mukaan.
6. Merkittävä uudistus yksilötason tietojenkeruun toteuttamisessa oli
väestölaskennan aloittaminen.
henkilötunnuksen käyttöönotto.
Tilastoviraston perustaminen.

Takaisin oppimateriaaliin