Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Kertaustehtäviä oppitunnista 5Monivalinta-symboli

Oikein vai väärin?

  Oikein Väärin
1. Väestötieteellisen määritelmän mukaan perheessä voi olla korkeintaan kaksi sukupolvea.
2. Lapsiperheeseen kuuluu ainakin yksi alle 18-vuotias kotona asuva lapsi.
3. Poikia syntyy enemmän kuin tyttöjä.
4. Ruokakunta ja kotitalous tarkoittavat samaa asiaa.
5. Ruokakunnan voivat muodostaa esimerkiksi isä, äiti, lapset ja isovanhemmat.
6. Esimerkiksi vanhainkodit ja sairaalaosastot voivat muodostaa ruokakunnan.
7. Väestötiheys ilmoitetaan yhtä neliökilometriä kohti (esim. 20 henkilöä/km²).
8. Väestötiheyttä ei voida laskea maan kokonaispinta-alasta, jossa myös vesistöt ovat mukana.
9. Ikäpyramidin avulla voidaan tarkastella väestön ikä- ja sukupuolijakaumaa.
10. Ikäpyramidissa ikä esitetään siten, että alimpana on vanhin ikäluokka.
11. Ikäpyramidissa voi näkyä myös historian merkittäviä tapahtumia.
12. Asuntokunnan muodostavat ne henkilöt, joilla on yhteinen ruokatalous.
13. Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakituisesti asuvat henkilöt.
14. Tilastollinen kuntaryhmitys kuvaa kaupunkimaisia, taajaan asuttuja ja maaseutumaisia kuntia.


Takaisin oppimateriaaliin