Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Kertaustehtäviä oppitunnista 6Monivalinta-symboli

Oikein vai väärin?

  Oikein Väärin
1. Syntymät, kuolemat ja avioliiton solmimiset ovat niin sanottuja luonnollisia väestönmuutoksia (vital events).
2. Syntyvyyden osalta väestötieteessä tarkastellaan vain elävänä syntyneitä lapsia.
3. Suomessa avioliiton solmiminen tapahtuu joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä.
4. Pysyväksi muuttoliikkeeksi katsotaan vain muutot, joihin sisältyy kotikunnan vaihtuminen
5. Imeväiskuolleisuudella tarkoitetaan alle vuoden vanhana kuolleita lapsia.
6. Maassamuuttotilastoissa ei tarkastella kuntien sisäistä muuttoliikettä, ainoastaan kuntien välillä tapahtuvaa muuttoliikettä.


Takaisin oppimateriaaliin