Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Kertaustehtäviä oppitunnista 7Monivalinta-symboli

Oikein vai väärin?

Oikein Väärin
1. Väestöilmiöitä kuvaavat tunnusluvut esitetään usein joko prosentteina tai promilleina.
2. Riskiväestö tarkoittaa väestötieteessä erityisesti erilaisille onnettomuuksille altista väestöryhmää.
3. Perioditieto tarkoittaa tietoa joltain tietyltä ajanjaksolta (esimerkiksi tietoa yhden vuoden aikana avioituneista).
4. Kohortilla tarkoitetaan tiettynä aikana samanlaisen tapahtuman kohteeksi joutunutta ryhmää.
5. Keskiväkiluku on väestön lukumäärä vuoden puolivälissä eli kesäkuun tieto väestön määrästä.
6. Poikkileikkaustieto ilmaisee väestön määrän tietyllä hetkellä, esim. vuoden alussa tai lopussa.
7. Lexis-kuvion avulla voidaan tarkastella väestönmuutostapahtumia, joita sattuu samana vuonna syntyneille, mutta eri ikäisille yksilöille.


Takaisin oppimateriaaliin