Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Kertaustehtäviä oppitunnista 8Monivalinta-symboli

Oikein vai väärin?

Oikein Väärin
1. Yleinen syntyvyysluku on hyvä mittaluku eri maiden syntyvyyden vertailuun.
2. Kokonaishedelmällisyysluku on varsin yleisesti käytetty verrattaessa eri maiden hedelmällisyyttä toisiinsa.
3. Kuolemanvaaraluvun vastakohta on eloonjäämistodennäköisyys.
4. Imeväiskuolleisuus tarkoittaa samaa kuin lapsikuolleisuus.
5. Miesten ja naisten välillä on Suomessa kuolleisuudessa huomattava ero.
6. Avioliiton solmimista ei kannata kuvata erilaisilla ikäryhmittäin lasketuilla tunnusluvuilla.
7. Väestön keskiväkiluku on parempi jakaja kuin naimisissa olevien keskiväkiluku laskettaessa eronneisuusluku yhdelle vuodelle.
8. Väestön ikärakenne ei vaikuta yleiseen muuttaneisuuslukuun.
9. Ikävakioidut luvut osoittavat, millainen jokin vertailtava väestöilmiö olisi, jos vertailtavien väestöjen ikärakenteet olisivat samanlaiset.


Takaisin oppimateriaaliin