Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Kertaustehtäviä oppitunnista 9Monivalinta-symboli

Oikein vai väärin?

Oikein Väärin
1. Alfred Lotkan mukaan kahden lapsen keskimääräinen lapsiluku naista kohden takaa väestönkasvun.
2. Stabiilin väestön teorian mukaan stabiili väestö pysyy samankokoisena vuodesta toiseen.
3. Stationäärisessä väestössä syntymien ja kuolemien määrä pysyy vuodesta toiseen samana.
4. Sekä stabiili että stationäärinen väestö helpottavat yhteiskunnallista suunnittelua.
5. Väestöllinen muuntuminen on prosessina riippumaton yhteiskunnan taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä.
6. Termi population momentum viittaa väestönkehityksen vaiheeseen, johon liittyy nopea väestönkasvu.
7. Suomen nettouusiutumisluku on ollut uusiutumistason alapuolella jo kymmeniä vuosia.


Takaisin oppimateriaaliin