Harjoitusluettelo

Johdatus tilastotieteeseen

2.1.1 Muuttuja, havainto, aineisto

Havainnot

2.1.2 Mitta-asteikko

Mitta-asteikot

2.1.4 Diskreetti ja jatkuva muuttuja. Muuttujan jakauma

Muuttuja

2.1.5 Estimointi

Estimointi

2.2.4 Vastauskato 

Vastauskato aiheuttaa harhaa

3.1 Keskiluvut

Keskiluvut

Suomen tilastojen historia

Tilastoteemakartat

Tilastojen ABC

1.2 Mihin tilastoja käytetään?

Indeksin käyttö
Väestöongelmat

2.1.4 Merkintätavat ja viitteet

Etsi taulukoista tietoja

2.3 Tilastoteksti

Riski ja riskin kasvu

4.4 Keskiluvut

Mediaani

4.5 Hajonnan kuvaaminen

Vaihteluväli
Keskihajonta

4.6 Aikasarjat

Aikasarjan komponentit

5.2 Taloustilastojen yleiskäsitteitä

Kauppatase
Luottokanta
Muuttotase

5.3 Talouslukujen kansainvälinen vertailu

Ostovoima ja kulutustiedot

5.6 Inhimillisen kehityksen indeksi

Miten inhimillinen kehitys etenee?

6.6 Väestöennuste

Väestön kehityksen suunta

6.8 Pääasiallinen toiminta

Oman kotikunnat taloudellinen huoltosuhde

7.3 Koulutus ja mahdollisuus saada tietoa

Internetin käyttö
Päivälehtien liikevaihto

7.4 Tulot

Tulot
Tuloerot

7.7 Yhteiskunnallinen osallistuminen

Vaalitilastot
Luottamus vallanpitäjiin

7.9 Subjektiivinen hyvinvointi

Onnellisuus ja vauraus

8.5 Tilastolähteiden lähdekritiikin perusteita

Etsi tilastotietoa

Kansantalouden tilinpito

Tilastotiedon haku

4.7 Tilastokeskuksen StatFin-tietokanta

Väestötilasto alueen ja kansalaisuuden mukaan
Kahvin hinta

4.8 Suomen tilastollinen vuosikirja

Alkoholi
Ulkomaalaisväestö

5.1 Mitä tulee ottaa huomioon kansainvälisen tilastotiedon haussa?

Pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmä

5.3 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD

Terveydenhoitomenot OECD-maissa
Bruttokansantuote OECD-maissa vuonna 2014

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Työmarkkinatilastot

1.2 Työlliset muodostavat kysynnän, työvoima tarjonnan

Ketkä muodostavat työvoiman?
Milloin työmarkkinoilla esiintyy työttömyyttä?

5.1 Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston ero

Työvoimatutkimuksen ja työnhakijarekisterin ero

5.8 Nuorisotyöttömyys

Nuorten työttömyysasteen tulkinta

Väestötieteen perusteet

1.8 Väestötieteellisestä tutkimuksesta

Kertaustehtäviä oppitunnista 1

2.11 Alfred Lotka – väestömatemaatikko

Kertaustehtäviä oppitunnista 2

4.14 Väestölaskenta yhdistämällä tietoja eri rekistereistä

Kertaustehtäviä I oppitunnista 4
Kertaustehtäviä II oppitunnista 4

9.5 Väestön uusiutuminen

Kertaustehtäviä oppitunnista 9

10.5 Antinatalistinen väestöpolitiikka – esimerkkinä Kiina

Kertaustehtäviä oppitunnista 10

13.8 Väestöntiheys eri maissa

Kertaustehtäviä oppitunnista 13

Indeksit

1.1 Indeksi on muutoksia osoittava suhdeluku

Hinnanmuutoksen laskenta

3.1 Hinta, määrä ja arvo

Naulakauppiaan laskelmia

3.4 Indeksien yhteenlasku eli painotus

Kolmen hyödykkeen indeksin laskenta

3.8 Oman perusvuosi-indeksin laskeminen

Oman perusvuosi-indeksin laskenta 

4.2 Kuukausi-, neljännes- ja vuosimuutos

Vuosimuutosprosentin laskeminen 

4.8 Indeksiehtosopimukset

Vuokran laskeminen 

4.10 Rahan arvon muutoksen laskenta

Rahan arvon muuntaminen 

Tutkimusaineistot etäkäytössä

3.3.1 Paljastuminen taulukkoaineistosta

Suojaustarpeen arviointi eri herkkyyssäännöillä

3.3.2 Taulukkoaineistojen suojausmenetelmät

Taulukon suojauksen arviointi