Kansantalouden tilinpito

Kurssiesittely

Kansantalouden tilinpito on kansainvälisiin sopimuksiin perustuva laaja tilastojärjestelmä, jolla voidaan kuvata kansantalouden toimintaa. Kansantalouden tilinpidon yhtenäiset laskentaperiaatteet tarjoavat mahdollisuuden paitsi nykytilanteen kuvaamiseen, historialliseen tutkimukseen ja kansainvälisiin vertailuihin.

Kansantalouden tilinpitoon kuuluvat tietyt, erikseen määritellyt termit, joiden olemassaolo on samalla sekä järjestelmän vahvuus että heikkous: näillä käsitteillä on selkeä sisältö, jolloin tiedot ovat vertailtavissa sekä ajassa että eri maiden välillä, mutta toisaalta termeillä on tarkka merkitys vain järjestelmän sisällä eikä niillä välttämättä ole yksikäsitteisiä vastineita arkikäytössä.

Kansantalouden tilinpidon kurssilla käydään läpi kansantalouden tilinpidon käyttöalueet ja historia, tärkeimmät määritelmät ja käsitteet sekä laskennan yleisperiaatteet.

Kurssin tavoitteena on antaa käsitys siitä, mitä bruttokansantuote (BKT) kuvaa (ja mitä se ei kuvaa), sekä mitä muita taloutta kuvaavia tunnuslukuja on olemassa ja mitä ne kertovat.

Kurssin joissakin esimerkeissä tapaamme "Virtasten tilastoperheen", jonka avulla asioita pyritään konkretisoimaan. Tutustu Virtasiin klikkaamalla alla olevaa symbolia, josta tunnistat myös jatkossa tilastoperhettä koskevat esimerkit.

Virtaset-painike

Testaa tietosi!