Johdatus tilastotieteeseen

Kurssiesittely

Tällä kurssilla esitellään tilastotieteen peruskäsitteitä. Tilastotiede kehittää menetelmiä, joiden avulla tutkitaan esimerkiksi Suomen väestön ominaisuuksia, kuten työttömien lukumääriä maakunnittain. Jotta kaikkia kansalaisia ei tarvitse haastatella, valitaan otos eli henkilöiden osajoukko. Otoksen valinta on tärkeä menetelmäkysymys. 

Miten otoksesta arvioidaan perusjoukon ominaisuutta? Arvio on aina epävarma, koska esimerkiksi kaikkia suomalaisia ei haastatella. Tätä epävarmuutta kuvataan todennäköisyyslaskentaan perustuvilla menetelmillä, joihin tutustutaan tällä kurssilla.

Tilastotiedettä sovelletaan tutkittaessa ilmiöiden riippuvuutta, kuten tupakoinnin osuutta keuhkosyövän syntyyn. Tällä kurssilla tarkastellaan, kuinka muuttujien riippuvuus nähdään kuviosta tai laskemalla korrelaatiokerroin. Miten korrelaatiokerroin lasketaan ja miten sitä pitäisi tulkita? Voiko korrelaatiolla todistaa ilmiöiden syy-yhteyksiä?

Ennen kurssin aloittamista voit testata tietosi tilastotieteestä.

Tilastojen ja tilastotieteen perusasioita voit kerrata Tilastojen ABC -kurssilla


Testaa tietosi!