Väestötieteen perusteet

Kurssiesittely

Tästä kurssista on tekeillä korvaava tilasto-opas. Seuraa Oppaita ja oppimateriaaleja -sivua.

Väestön määrä ja ikärakenne muodostavat pohjan, jolle yhteiskunnan toiminta suurelta osalta perustuu. Väestötieteen perusteet -kurssilta saat perustiedot, joiden avulla pystyt hahmottamaan väestönkehitykseen vaikuttavia tekijöitä. 

Tällä kurssilla tarkastellaan, miten väestötiede vuosisatojen aikana on muuttunut omaksi itsenäiseksi tieteenalaksi ja miten erilaisilla tunnusluvuilla kuvataan väestössä tapahtuvia muutoksia – syntyvyyttä, kuolevuutta, muuttoliikettä sekä siviilisäädyn muutoksia.  Kurssin aikana tutustut väestötieteen historiaan ja siihen, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet väestötieteen syntymiseen.

Kurssilla opit väestötieteen keskeiset käsitteet ja ymmärrät niiden sisällön sekä väestönmuutoksiin vaikuttavat tekijät. Niitä kuvataan esimerkein ja harjoitustehtävin sekä annetaan vinkkejä lisätietojen hankkimiseksi. Yksi kurssin tavoite on antaa keskeiset perustiedot, jotta ymmärrät väestönkehityksen ja yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen välisen suhteen.

Väestötieteen perusteet -kurssilla käydään tiiviissä muodossa läpi ne asiat, jotka kuuluvat väestötieteen perusopetukseen. Kurssista on pyritty rakentamaan kokonaisuus, jota voivat opiskella niin lukioissa opiskelevat kuin muutkin väestötieteestä kiinnostuneet. Kurssin opiskeltuasi pystyt lukemaan ja ymmärtämään artikkeleita ja tutkimuksia, joissa tarkastellaan eri väestönmuutostekijöitä. Saat myös kurssin aikana perusvalmiudet soveltaa väestötieteen menetelmiä esimerkiksi omassa työssäsi.

Voit aloittaa testaamalla, mitä jo tiedät aiheesta.


Testaa tietosi!