På svenska

In English

Hyvä opettaja

Näiltä sivuilta (eri välilehtien takaa) löydät tietoa ajankohtaisista asioista, tilastokilpailuista, luokka-asteittain jaoteltuja oppimateriaaleja ja tiedonlähdevinkkejä opetuksesi tueksi.

Voit myös tuoda oppilaitasi tutustumaan Tilastokeskukseen ja -kirjastoon.
Ota yhteyttä viestintäyksikköön vierailun järjestämiseksi.


 

Tilastokilpailuja

kuvituskuva

Kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2020–2021

Tilastokilpailun 2020–2021 juliste

Uusi kilpailu 2020–2021 käynnistyi 3.2.2020. Kilpailu on osallistujille maksuton ja se soveltuu useampaan oppiaineeseen, kuten matematiikkaan, biologiaan, maantietoon, historiaan ja terveystietoon sekä kuvaamataitoon. Kilpailun aiheeksi on valittu ajankohtainen teema ympäristö, biologia ja kestävä kehitys. Kilpailun sarjat ovat yläkoulu, lukio/ammatilliset oppilaitokset sekä kandivaiheen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Tutustu Kansainvälisen tilastojulistekilpailun 2020–2021 ohjeisiin. Englanninkieliset Kansainvälisen tilastojulistekilpailun 2020–2021 ohjeet (in english) ovat myös saatavilla.

Katso oppilaiden tekemä video siitä, mitä tilastojulistekilpailu opetti.

Mikä on tilastojulistekilpailu

Kansainvälinen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailu (Tilastojulistekilpailu) järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailun tavoitteena on edistää nuorten yläaste- ja lukio/toisten asteen opiskelijoiden sekä kandivaiheen yliopisto- ja AMK-opiskelijoiden yhteiskunnallisen ja numeerisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä sekä kriittistä tilastojen lukutaitoa. Tehtävänä on kertoa kiinnostava tarina tilastollisia apuvälineitä käyttäen ja esittää tutkimuksen kulku ja tulokset tilastojulisteessa. Kilpailu käydään kahdessa eri osassa, ensin valitaan kansallisen kilpailun voittajatyöt, jotka jatkavat kansainväliseen kilpailuun.

Kansallinen kilpailu, palkinnot ja voittajat

Opiskelijat laativat tilastojulisteen aiheesta ympäristö ja kestävä kehitys, omissa sarjoissaan 2–5 hengen ryhmissä. Tutkimuksen kulku, lähteet ja tulokset kootaan tilastojulisteeseen. Juliste lähetetään Tilastokeskukseen Suomen kansallisen raadin arvioitavaksi. Jokainen hyväksyneen työn lähettänyt saa raadilta oman palautteen työstään. Kilpailutöiden viimeinen palautuspäivä on 1.2.2021. Suomen kilpailun voittajat julkistetaan 26.2.2021 mennessä. Jokaisen sarjan voittajatyö jatkaa matkaa kansainvälisen raadin arvioitavaksi.

Yläkoulusarjan 2018–2019 voittajatyö

Lukiosarjan voittajatyö 2018–2019

Katso esimerkkejä tilastojulistekilpailun lukiosarjan kilpailutöistä

Korkeakoulusarjan 2018–2019 voittajatyö

 

Kansallisen kilpailun palkinnot

Palkinnot yläkoulu- ja lukio/ammatilliset oppilaitokset -sarjoihin osallistuneille ovat:

1. palkinto 450 €/ryhmä
2. palkinto 350 €/ryhmä
3. palkinto 200 €/ryhmä

Yliopisto/AMK-sarjan voittaja saa 1000 €/ryhmä.

Kansallisen kilpailun sponsorit

Kansallisen kilpailun sponsoreina ovat Liikesivistysrahasto ja Kansansivistysrahasto.

Kansainvälinen kilpailu

Kansainvälinen raati valitsee kilpailun voittajat kesällä 2021. Parhaat työt ovat esillä ISI:n (International Statistical Institute) järjestämässä Maailman 63. tilastollisessa kongressissa Hollannissa heinäkuussa 2021.

Kansainvälisen kilpailun palkinnot

Yläkoulu- ja lukio/ammatilliset oppilaitokset -sarjojen voittajat saavat 450 €/ryhmä.
Yliopisto/AMK-sarjan voittaja saa 2000 €/ryhmä.

Ilmoittaudu

Kansainvälisen kilpailun sponsori

Kansainvälisen kilpailun sponsori on JMP SAS.

Kilpailun järjestäjät

Suomen kansallisen kilpailun järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus, Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry ja Suomen Tilastoseura ry.

Kansainvälistä kilpailua järjestää tilastojen lukutaitoa kansainvälisesti edistävä ISLP-projekti (International Statistical Literacy Project), joka toimii IASEn (International Association of Statistical Education) alaisuudessa.

Ohjeita ja lisätietoa 

Tutustu myös ISLP-projektin Poster Competition -sivuihin (englanniksi)Tietoa aiempien kilpailujen tuloksista lödät tilastokilpailujen arkistosta.

Tilasto-olympialaiset-kilpailu

Kilpailu 2019–2020 on päättynyt, katso vuoden 2019–2020 tilasto-olympialaisten voittajat. Kansainvälisen kilpailun voittajat löydät ESC:n sivuilta.

Tilasto-olympialaiset järjestetään kolmatta kertaa keväällä 2020. Kilpailu tekee tutuksi tilastoja ja tilastollista ajattelua. Se herättää oppilaiden ja opettajien kiinnostusta käytännön tilastotietoa kohtaan sekä kannustaa soveltamaan tilasto-osaamista elämän eri tilanteissa. Tilasto-olympialaiset ovat osa Euroopan tilastokilpailua.

Suomen kilpailussa on kaksi vaihetta, joita seuraa Euroopan finaali. Suomen parhaat palkitaan raha- ja tavarapalkinnoin. Euroopan finaalin voittajat palkitaan lahjakortein sekä palkintomatkalla Budapestiin. Aiemmissa kilpailuissa suomalaisnuoret ovat menestyneet hienosti ja tuoneet kotiin kulta- ja hopeamitaleita, tutustu aiempien tutustu aiempien tilastokilpailujen arkistoon.

Kilpailu sisältää monivalintatehtäviä ja tilastotutkimuksen tekoa. Kilpailussa testataan tilastollisia perustaitoja sekä kykyä hakea, tulkita ja analysoida tilastollista tietoa. Osallistua voi 1–3 hengen joukkueilla.

Saat lisätietoa kilpailusta tilasto-olympialaisten sivustolta.

StarT

Tilastokeskus on mukana yhteistyökumppanina LUMA-keskus Suomen projektioppimisen hankkeessa StartTissa. Projektioppiminen on kaikille luokka-asteille mielekäs tapa oppia yhdessä ja yhdistää tieteitä, taiteita, liikuntaa sekä lasten ja nuorten omia kiinnostuksen kohteita. StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monitieteisiä projekteja luovasti sekä jakamalla oppimisen iloa sekä hyviä opetuskäytänteitä yhteisöllisissä tapahtumissa.
StarT on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.  

Tilastrofi-kilpailu

Tilastrofi on kouluille suunnattu toimintamalli, joka auttaa lasten kokeman arjen näkyväksi tekemisessä tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Tilastrofia voidaan hyödyntää esimerkiksi oppilaiden hyvinvoinnin ja koulun yhteisöllisen toiminnan kehittämisessä, mediakasvatuksessa ja tilastotieteen opetuksessa. Tilastrofi on yksi hyvä tapa toteuttaa opetussuunitelmassa esille tulevaa ilmiökeskeistä opetusta.

Tilastojen havainnollistaminen -kilpailu

Tilastokeskus järjesti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kilpailun parhaasta tilastoja havainnollistavasta sähköisestä toteutuksesta. Voiton vei Jyväskylän yliopiston opiskelijaryhmän Ennen oli kaikki...-historiapeli. Katso tiedote juhlavuoden kilpailuista.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ovat veloituksettomia ja ne on jaoteltu luokka-asteittain.

Tilastokeskuksen materiaaleja käytettäessä on mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Katso lisätietoja tekijänoikeuksista.

Alakoulu (luokat 1–6)

Yläkoulu (luokat 7–9), lukio ja ammatillinen toinen aste

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu

Muut oppimateriaalit

Opiskelijalle-osuuteen on koottu myös muita oppimateriaaleja meiltä ja muualta.

Tilastotietoa voi hyödyntää monipuolisesti opetuksessa.
Tilastot ja palvelut oppiaineittain -sivulle on koottu ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen sopivista tilastoista ja tilastomateriaaleista.

Jaa