På svenska

In English

Hyvä opettaja

Näiltä sivuilta (alhaalta eri välilehtien takaa) löydät tietoa ajankohtaisista asioista, tilastokilpailuista, luokka-asteittain jaoteltuja oppimateriaaleja ja tiedonlähdevinkkejä opetuksesi tueksi.

Voit myös tuoda oppilaitasi tutustumaan Tilastokeskukseen ja -kirjastoon.
Ota yhteyttä viestintäyksikköön vierailun järjestämiseksi.


 

 • Tule ryhmäsi kanssa vierailulle Tilastokeskukseen. Lukioille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattu tilaisuus järjestetään 25.11.2019 klo 9–10 ja vastaava yläkouluille 29.11.2019 klo 12–13. Kerromme tilastojen käytöstä ja tulevista tilastokilpailuista sekä Tilastokeskuksen toiminnasta. Ilmoita ryhmäsi: kutsutapahtuma@tilastokeskus.fi
 • Tilasto-olympialaisten 2019–2020 ilmoittauttaumisaika on 15.10.2019–31.1.2020, katso lisätietoa Tilastokilpailut-välilehdeltä
 • Kansainvälinen tilastojulistekilpailu on ratkennut, katso voittajat (4.9.2019)
 • Suomalaisnuorelle hopeaa Euroopan tilastokilpailussa 2018–2019, katso uutinen (5.6.2019)
 • Kuinka teen tilastotutkimuksen? -kurssi julkaistu (23.4.2019)
 • Tilastojulistekilpailun Suomen finaali on ratkennut, katso voittajat  (21.3.2019)
 • Kansantalouden tilinpito – talouden koko kuva (video)
 • Oma talous -laskurilla voit verrata oman kotitaloutesi tuloja kulutusta ja varallisuutta muihin samassa tai eri elämäntilanteessa oleviin kotitalouksiin.
 • Muunna markat euroiksi laskurilla
 • Tilastokeskus on mukana yhteistyökumppanina LUMA-keskus Suomen projektioppimisen hankkeessa StartTissa, joka on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
 • ESS Facebook -sivusto esittelee Euroopan tilastovirastojen tuoreita tilastojen visualisointeja kuten infograafeja, videoita ja digijulkaisuja
 • Me kaikki olemme tilastoja -video
 • Suomi maailman kärjessä  (5.12.2018)
 • Tilastosuomalaiset ennen ja nyt -animaatio esittelee suomalaisten elämää tilastojen kertomana
 • Tilastokoulun Opiskelijalle-osuudessa on oppimateriaaleja ja tiedonlähdevinkkejä opiskelun tueksi.

Tilastokilpailuja

Kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2020–2021

Tilastokilpailun 2020–2021 juliste

Kuva 1: Tilastojulistekilpailun 2020–2021 juliste

Uusi kilpailu 2020–2021 käynnistyy 3.2.2020. Kilpailu on osallistujille maksuton ja se soveltuu useampaan oppiaineeseen, kuten matematiikkaan, biologiaan, maantietoon,  historiaan ja terveystietoon sekä kuvaamataitoon. Kilpailun aiheeksi on valittu ajankohtainen teema ympäristö ja kestävä kehitys. Kilpailun sarjat ovat yläkoulu, lukio/ammatilliset oppilaitokset sekä kandivaiheen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Mikä on tilastojulistekilpailu

Kansainvälinen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailu (Tilastojulistekilpailu) järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailun tavoitteena on edistää nuorten yläaste- ja lukio/toisten asteen opiskelijoiden sekä kandivaiheen yliopisto- ja AMK-opiskelijoiden yhteiskunnallisen ja numeerisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä sekä kriittistä tilastojen lukutaitoa. Tehtävänä on kertoa kiinnostava tarina tilastollisia apuvälineitä käyttäen ja esittää tutkimuksen kulku ja tulokset tilastojulisteessa. Kilpailu käydään kahdessa eri osassa, ensin valitaan kansallisen kilpailun voittajatyöt, jotka jatkavat kansainväliseen kilpailuun kilpailuun.

Kansallinen kilpailu, palkinnot ja voittajat

Opiskelijat laativat tilastojulisteen aiheesta ympäristö ja kestävä kehitys, omissa sarjoissaan 2–5 hengen ryhmissä. Tutkimuksen kulku, lähteet ja tulokset kootaan tilastojulisteeseen. Juliste lähetetään Tilastokeskukseen Suomen kansallisen raadin arvioitavaksi. Jokainen hyväksyneen työn lähettänyt saa raadilta oman palautteen työstään. Kilpailutöiden viimeinen palautuspäivä on 1.2.2021. Suomen kilpailun voittajat julkistetaan 26.2.2021 mennessä. Jokaisen sarjan voittajatyö jatkaa matkaa kansainvälisen raadin arvioitavaksi.

Yläkoulusarjan 2018–2019 voittajatyö

Kuva 2. Yläkoulusarjan voittajatyö 2018–2019

Lukiosarjan voittajatyö 2018–2019

Kuva 3.  Lukiosarjan voittajatyö 2018–2019

Korkeakoulusarjan 2018–2019 voittajatyö

Kuva 4. Korkeakoulusarjan 2018–2019 voittajatyö

Kansallisen kilpailun palkinnot

Palkinnot yläkoulu- ja lukio/ammatilliset oppilaitokset -sarjoihin osallistuneille ovat:

1. palkinto 450 €/ryhmä
2. palkinto 350 €/ryhmä
3. palkinto 200 €/ryhmä

Yliopisto/AMK-sarjan voittaja saa 1000 €/ryhmä.

Kansainvälinen kilpailu

Kansainvälinen raati valitsee kilpailun voittajat kesällä 2021. Parhaat työt ovat esillä ISI:n (International Statistical Institute) järjestämässä Maailman 63. tilastollisessa kongressissa Hollannissa heinäkuussa 2021.

Kansainvälisen kilpailun palkinnot

Yläkoulu- ja lukio/ammatilliset oppilaitokset -sarjojen voittajat saavat 450 €/ryhmä.
Yliopisto/AMK-sarjan voittaja saa 2000 €/ryhmä.

Ilmoittaudu

Ilmoittautumislinkit avautuvat tälle sivustolle 3.2.2020.

Kansainvälisen kilpailun sponsori

Kansainvälisen kilpailun sponsori on JMP SAS.

Kilpailun järjestäjät

Suomen kansallisen kilpailun järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus, Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry ja Suomen Tilastoseura ry.

Kansainvälistä kilpailua järjestää tilastojen lukutaitoa kansainvälisesti edistävä ISLP-projekti (International Statistical Literacy Project), joka toimii IASEn (International Association of Statistical Education) alaisuudessa.

Ohjeita ja lisätietoa 

Tutustu myös ISLP-projektin Poster Competition -sivuihin. 

Tilasto-olympialaiset-kilpailu

Ilmoittautuminen 2019–2020 kilpailuun on 15.10.2019–31.1.2020.

Tilasto-olympialaiset järjestetään kolmatta kertaa keväällä 2020. Kilpailu tekee tutuksi tilastoja ja tilastollista ajattelua. Se herättää oppilaiden ja opettajien kiinnostusta käytännön tilastotietoa kohtaan sekä kannustaa soveltamaan tilasto-osaamista elämän eri tilanteissa. Tilasto-olympialaiset ovat osa Euroopan tilastokilpailua.

Suomen kilpailussa on kaksi vaihetta, joita seuraa Euroopan finaali. Suomen parhaat palkitaan raha- ja tavarapalkinnoin. Euroopan finaalin voittajat palkitaan lahjakortein sekä palkintomatkalla Budapestiin. Aiemmissa kilpailuissa suomalaisnuoret ovat menestyneet hienosti ja tuoneet kotiin kulta- ja hopeamitaleita, tutustu aiempien tilastokilpailujen arkistoon.

Kilpailu sisältää monivalintatehtäviä ja tilastotutkimuksen tekoa. Kilpailussa testataan tilastollisia perustaitoja sekä kykyä hakea, tulkita ja analysoida tilastollista tietoa. Osallistua voi 1–3 hengen joukkueilla.

Lisätietoa kilpailusta saat  tilasto-olympialaisten sivustolla.

StarT

Tilastokeskus on mukana yhteistyökumppanina LUMA-keskus Suomen projektioppimisen hankkeessa StartTissa. Projektioppiminen on kaikille luokka-asteille mielekäs tapa oppia yhdessä ja yhdistää tieteitä, taiteita, liikuntaa sekä lasten ja nuorten omia kiinnostuksen kohteita. StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monitieteisiä projekteja luovasti sekä jakamalla oppimisen iloa sekä hyviä opetuskäytänteitä yhteisöllisissä tapahtumissa.
StarT on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.  

Tilastrofi-kilpailu

Tilastrofi on kouluille suunnattu toimintamalli, joka auttaa lasten kokeman arjen näkyväksi tekemisessä tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Tilastrofia voidaan hyödyntää esimerkiksi oppilaiden hyvinvoinnin ja koulun yhteisöllisen toiminnan kehittämisessä, mediakasvatuksessa ja tilastotieteen opetuksessa. Tilastrofi on yksi hyvä tapa toteuttaa opetussuunitelmassa esille tulevaa ilmiökeskeistä opetusta.

Tilastojen havainnollistaminen -kilpailu

Tilastokeskus järjesti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kilpailun parhaasta tilastoja havainnollistavasta sähköisestä toteutuksesta.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ovat veloituksettomia ja ne on jaoteltu luokka-asteittain.

Tilastokeskuksen materiaaleja käytettäessä on mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Lisätietoa tekijänoikeuksista

Alakoulu (luokat 1–6)

Yläkoulu (luokat 7–9), lukio ja ammatillinen toinen aste

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu

 • Tilastokoulun kurssit
  • Tilastojen ABC
  • Tilastotiedon haku
  • Indeksit
  • Kansantalouden tilinpito
  • Väestötieteen perusteet
  • Työmarkkinatilastot
  • Tutkimusaineistot etäkäytössä
  • Suomen tilastojen historia
  • Johdatus tilastotieteeseen
  • Tilastoteemakartat
 • Findikaattori – ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä

Muut oppimateriaalit

Opiskelijalle-osuuteen on koottu myös muita oppimateriaaleja meiltä ja muualta.

Tilastotietoa voi hyödyntää monipuolisesti opetuksessa.
Tilastot ja palvelut oppiaineittain -sivulle on koottu ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen sopivista tilastoista ja tilastomateriaaleista.

Jaa