På svenska

In English

Hyvä opettaja

Näiltä sivuilta (alhaalta eri välilehtien takaa) löydät tietoa ajankohtaisista asioista, tilastokilpailuista, luokka-asteittain jaoteltuja oppimateriaaleja ja tiedonlähdevinkkejä opetuksesi tueksi.

Voit myös tuoda oppilaitasi tutustumaan Tilastokeskukseen ja -kirjastoon.
Ota yhteyttä viestintäyksikköön vierailun järjestämiseksi.


 

Tilastokilpailuja

Kansainvälinen tilastojulistekilpailu

Tilastokilpailun 2018-2019 juliste

Kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2018–2019 käynnistyi 8.1.2018. Kilpailu on osallistujille maksuton ja se soveltuu useampaan oppiaineeseen, kuten matematiikkaan, biologiaan ja historiaan. Kilpailulla ei ole tällä kertaa erityistä teemaa, vaan tilastojulisteen aihe on vapaavalintainen. Aiemmin kilpailu on järjestetty yläkouluille ja lukioille/ammatillisille oppilaitoksille. Nyt uutena omana sarjanaan on myös ammattikorkeakoulut sekä kandivaiheen yliopisto-opiskelijat ilman ikärajaa.

Mikä on tilastojulistekilpailu

Kansainvälinen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailu (Tilastojulistekilpailu) järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailun tavoitteena on edistää koululaisten ja yliopisto-opiskelijoiden yhteiskunnallisen ja numeerisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä sekä kriittistä tilastojen lukutaitoa. Tehtävänä on kertoa kiinnostava tarina tilastollisia välineitä käyttäen, ja esittää tutkimuksen kulku ja tulokset tilastojulisteessa. Kilpailu käydään kahdessa eri osassa, ensin valitaan kansallisen kilpailun voittajatyöt, jotka jatkavat kansainväliseen kilpailuun.

Kansallinen kilpailu ja palkinnot

Opiskelijat laativat 2–5 hengen ryhmissä tilastojulisteen vapaavalintaisesta aiheesta. Tutkimuksen kulku ja tulokset kootaan tilastojulisteeseen. Juliste lähetetään Tilastokeskukseen Suomen kansallisen raadin arvioitavaksi.

Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy 1.2.2019 ja julisteiden viimeinen palautuspäivä on 1.3.2019. Suomen kilpailun voittajat julkistetaan 30.3.2019 mennessä. Maan paras työ lähetetään kansainvälisen raadin arvioitavaksi.

Kansallisessa kilpailussa on raha- ja tavarapalkintoja.

Kansainvälinen kilpailu ja palkinnot

Kilpailun voittajat valitaan kesällä 2019 kansainvälisen raadin toimesta. Parhaat tilastojulisteet ovat esillä ISIn (International Statistical Institute) järjestämässä Maailman 62. tilastollisessa kongressissa Malesiassa elokuussa 2019.

Kansainvälisen kilpailun palkinnot yläkoulu- ja lukiosarjoissa osallistuneille ovat:
1. palkinto 450 €
2. palkinto 350 €
3. palkinto 200 € /ryhmä.
Yliopistosarjan voittaja saa 2000 €. Lisäksi JMP from SAS palkitsee kunniamaininnalla parhaiten työssään JMP-ohjelmaa käyttäneen yliopistoryhmän.

Edellisessä kilpailussa Suomi sijoittui toiseksi yläkouluikäisten sarjassa. Suomi on menestynyt kilpailussa aiemminkin hyvin, voittanut mm. lukiosarjan vuosina 2011 ja 2013, tutustu.

Ilmoittaudu

Yläkoulu/lukiosarjaan ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.2.2019.

Yliopisto/AMK-sarjaan ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.2.2019.

Kilpailun sponsorit

Suomen kilpailua sponsoroi SAS Finland. Kansainvälistä kilpailua sponsoroi JMP from SAS, joka tarjoaa osallistujien, opettajien ja maavastaavien käyttöön JMP-ohjelman.

Kilpailun järjestäjät

Suomen kansallisen kilpailun järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus, Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry ja Suomen Tilastoseura ry.

Kansainvälistä kilpailua järjestää tilastojen lukutaitoa kansainvälisesti edistävä ISLP-projekti (International Statistical Literacy Project), joka toimii IASEn (International Association of Statistical Education) alaisuudessa.

Ohjeita ja lisätietoa 

Katso kilpailun

Tutustu myös ISLP-projektin Poster Competition -sivuihin. Katso myös kilpailun esittelyvideo.

StarT

Tilastokeskus on mukana yhteistyökumppanina LUMA-keskus Suomen projektioppimisen hankkeessa StartTissa. Projektioppiminen on kaikille luokka-asteille mielekäs tapa oppia yhdessä ja yhdistää tieteitä, taiteita, liikuntaa sekä lasten ja nuorten omia kiinnostuksen kohteita. StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monitieteisiä projekteja luovasti sekä jakamalla oppimisen iloa sekä hyviä opetuskäytänteitä yhteisöllisissä tapahtumissa.
StarT on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.  

Euroopan tilasto-olympialaiset -kilpailu

Euroopan tilasto-olympialaiset järjestetään ensimmäistä kertaa keväällä 2018. Kilpailu on hauska ja helppo tapa tutustua tilastoihin. Se herättää oppilaiden ja opettajien kiinnostusta todellista tilastotietoa kohtaan sekä kannustaa soveltamaan tilasto-osaamista käytännössä.

Suomen kilpailussa on kaksi vaihetta, joita seuraa eurooppalainen finaali. Suomen parhaat palkitaan raha- ja tavarapalkinnoin, kansainväliset voittajat matkaavat Puolaan.

Tehtävät sisältävät monivalintaa ja pienen tutkimuksen tekoa. Kilpailussa testataan tilastollisia perustaitoja sekä kykyä hakea, tulkita ja analysoida tilastollista tietoa.
Osallistua voi yksin tai 2–3 hengen ryhmissä. Katso kilpailun esittelyvideo
Kansallinen kilpailu on ratkennut, voittajat on valittu.
Myös kansainvälinen kilpailu on nyt ratkennut: sekä 14–16-vuotiaiden sarjan että 16–18-vuotiaiden sarjan voitto tuli suomalaisnuorille.

Katso tarkemmin tilasto-olympialaisten julistetta

Katso kilpailujuliste

Tilastrofi-kilpailu

Tilastrofi on kouluille suunnattu toimintamalli, joka auttaa lasten kokeman arjen näkyväksi tekemisessä tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Tilastrofia voidaan hyödyntää esimerkiksi oppilaiden hyvinvoinnin ja koulun yhteisöllisen toiminnan kehittämisessä, mediakasvatuksessa ja tilastotieteen opetuksessa. Tilastrofi on yksi hyvä tapa toteuttaa opetussuunitelmassa esille tulevaa ilmiökeskeistä opetusta. Kilpailu on suunnattu Helsingin koulujen 1.–9. luokille.

Kevään 2017 kilpailu on ratkennut, katso voittajat.

Tilastojen havainnollistaminen -kilpailu

Tilastokeskus järjesti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kilpailun parhaasta tilastoja havainnollistavasta sähköisestä toteutuksesta.
Kilpailu on ratkennutvoitto meni Jyväskylään.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ovat veloituksettomia ja ne on jaoteltu luokka-asteittain.

Tilastokeskuksen materiaaleja käytettäessä on mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Lisätietoa tekijänoikeuksista

Alakoulu (luokat 1–6)

Yläkoulu (luokat 7–9), lukio ja ammatillinen toinen aste

Yliopisto ja ammattikorkeakoulu

 • Tilastokoulu kokonaisuudessaan, sisältää kurssit
  • Tilastojen ABC
  • Tilastotiedon haku
  • Indeksit
  • Kansantalouden tilinpito
  • Väestötieteen perusteet
  • Työmarkkinatilastot
  • Tutkimusaineistot etäkäytössä
  • Suomen tilastojen historia
  • Johdatus tilastotieteeseen
  • Tilastoteemakartat
 • Findikaattori – ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä

Muut oppimateriaalit

Opiskelijalle-osuuteen on koottu myös muita oppimateriaaleja meiltä ja muualta.

Tilastotietoa voi hyödyntää monipuolisesti opetuksessa.
Tilastot ja palvelut oppiaineittain -sivulle on koottu ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen sopivista tilastoista ja tilastomateriaaleista.

Jaa