På svenska

In English

Hyvä koululainen tai opiskelija

Näiltä sivuilta löydät opiskelusi tueksi tiedonlähdevinkkejä ja oppimateriaaleja (alhaalta eri välilehtien takaa).

Varsinkin yläkoulussa ja lukiossa opiskelevien kannattaa tutustua Tilastokilpailut-sivuun.


 

Tilastokilpailuja

Kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2020–2021

Kansainvälinen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailu (Tilastojulistekilpailu) järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailun aiheeksi on valittu ajankohtainen teema ympäristö ja kestävä kehitys. Tehtävänä on kertoa kiinnostava tarina tilastollisia välineitä käyttäen ja esittää tutkimuksen kulku ja tulokset tilastojulisteessa. Kilpailun kategoriat ovat yläkoulu, lukio/toisen asteen oppilaitokset sekä kandivaihteen yliopisto- ja AMK-opiskelijat.

Vuoden 2020–2021 kilpailu käynnistyy 3.2.2020. Kansallinen kilpailu päättyy Suomessa 15.12.2020. Jokainen hyväksytyn työn lähettänyt saa raadilta oman palautteen työstään. Voittajat palkitaan raha- ja tavarapalkinnoin. Jokaisen sarjan voittajatyö jatkaa matkaa kansainvälisen raadin arvioitavaksi. Kansainväliset voittajatyöt ovat esillä Maailman 63. tilastollisessa kongressissa Hollannissa heinäkuussa 2021.

Viimeisimmässä kansainvälisessä kilpailussa Suomi sijoittui yläkoulusarjassa toiseksi. Suomella on ollut menestystä myös vuosina 2011 ja 2013 pidetyissä kilpailuissa.

Lisätietoja kilpailusta löydät Opettajalle-osuuden Tilastokilpailut-välilehdeltä.

Euroopan tilasto-olympialaiset

Ilmoittautuminen 2019–2020 kilpailuun on 15.10.2019–31.1.2020.

Tilasto-olympialaiset järjestetään kolmatta kertaa keväällä 2020. Kilpailu sisältää monivalintatehtäviä ja tilastotutkimuksen tekoa. Kilpailussa testataan tilastollisia perustaitoja sekä kykyä hakea, tulkita ja analysoida tilastollista tietoa. Osallistua voi 1–3 hengen joukkueilla.

Suomen kilpailussa on kaksi vaihetta, joita seuraa Euroopan finaali. Suomen parhaat palkitaan raha- ja tavarapalkinnoin. Euroopan finaalin voittajat palkitaan lahjakortein sekä palkintomatkalla Budapestiin.

Katso lisätietoa Opettaja-osuuden Tilastokilpailut-välilehdeltä.

Tilastojen havainnollistaminen -kilpailu

Tilastokeskus järjestää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kilpailun parhaasta tilastoja havainnollistavasta sähköisestä toteutuksesta. Kilpailuaika on 6.12.2016–1.10.2017. 
Kilpailu on ratkennutvoitto meni Jyväskylään.

Oppimateriaaleja meiltä ja muualta

Tälle sivulle on koottu linkkejä mm. tilastoalan ja matematiikan maksuttomiin verkko-oppimateriaaleihin sekä vinkkejä opinnäytetyön ja tutkimusten tekoon. Katso myös tiedonhakuvinkit Tiedonlähteitä-välilehdeltä.

Tilastoalan oppimateriaaleja

Tilastokeskuksen Tilastokoulu sisältää seuraavat kurssit: 

 • Kuinka teen tilastotutkimuksen?
 • Tilastojen ABC (perustiedot tilastoista)
 • Tilastotiedon haku
 • Indeksit
 • Kansantalouden tilinpito
 • Väestötieteen perusteet
 • Työmarkkinatilastot
 • Tutkimusaineistot etäkäytössä
 • Suomen tilastojen historia
 • Johdatus tilastotieteeseen
 • Tilastoteemakartat

Understanding Statistics on Australian tilastoviraston, Australian Bureau of Statistics, koulutussivu.

Education and training on Uuden Seelannin tilastoviraston, Statistics New Zealand, sivu koulutuspalveluista.

eCourse in Statistics on Maltan tilastoviraston, Hagenin yliopiston ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tuottama verkko-oppimateriaali.

Statslife sisältää linkkejä Royal Statistical Societyn oppimateriaaleihin.

Matematiikan ja luonnotieteiden oppimateriaaleja

Opperi – iloa ja ymmärrystä matematiikkaan sisältää tehtäviä ja pelejä.

GeoGebra-verkosto tarjoaa materiaalia matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen avuksi.

Elevspel sisältää mm. matematiikan ja maantiedon ruotsinkielisiä tehtäviä ja pelejä lähinnä alakoululaisille.

Talouteen liittyviä oppimateriaaleja

Suomen Pankin Eurokampus sisältää talousaiheisia tehtäviä, pelejä ja videoita yläkoulussa, lukiossa ja ammattiopistoissa opiskeleville.

Apua opinnäytetöihin ja tutkimuksen tekoon

Jos olet tekemässä pro gradu -tutkielmaa tai opinnäytetyötä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, katso miten Tilastokeskus voisi hyödyttää sinua.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkisto tarjoaa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimateriaalia.

Taloudellisen tiedotustoimiston oppimateriaaleja

Opetin.fi sisältää mm. tehtäviä oppitunnille ja koulu-yritysyhteistyöhön sekä Taloudellisen tiedotustoimiston verkko-oppimateriaaleja.

Tilastotiedonlähteitä tiedonhakuun, opiskeluun ja tutkimuksen tekoon

Tiedonhakuvinkkejä

Tilastokirjasto on kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus. Tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan (Kysy tilastoista -lomake).

Tilastokirjaston informaatikkojen kirjoittamalla Tilastotiedon haku -kurssilla tutustut tilastotiedonhaun keskeisiin kysymyksiin. Saat kokonaiskuvan tilastotiedon keskeisistä lähteistä ja siitä, miten voit löytää tilastotietoja.

Tutustu myös Tilastotiedonlähteiden haku -oppaaseen.

Tilastotietoa ja tilastoihin viittaaminen

Suomen virallinen tilasto on yhteiskunnan kehitystä ja tilaa kuvaavien tilastojen kattava kokoelma. Siihen kuuluu noin 160 tilastoa 26 aihealueelta.

Suomi lukuina -sivustolta löydät keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.

Tietoa teemoittain -sivustolta saat tietoa esim. maahanmuuttajista, väestölaskennasta ja ympäristötilinpidosta.

Findikaattori on Tilastokeskuksen ja tilastotiedon tuottajien yhdessä kehittämä palvelu, johon on koottu ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä, esim. taloudesta, työmarkkinoista, väestöstä.

StatFin-tilastotietokanta sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Tilasto- eli tutkimusaineistot kattavat yhteiskunnan eri osa-alueet. Saat valmiita ja tarpeesi mukaan muokattavia tutkimusaineistoja.

Kotimaisen tilastotiedon oppaasta löydät kattavasti kotimaiset tilastotiedonlähteet aiheittain ryhmiteltyinä.

Vuosisadan lähteet -listaukseen on kerätty helposti käytettäviä tilastolähteitä Suomen itsenäisyyden ajalta.

Tilastoihin viittaamisesta ja mm. taulukkomerkinnöistä voit katsoa vinkkejä Suomen virallisen tilaston julkaisuohjeesta.

Tilastokuvioita ja -visualisointeja

Katso väestölaskentaan liittyviä tilastoja, artikkeleja ja kartta-animaatioita.

Tietoa alueittain -palvelusta löydät muun muassa uudistuneen Kuntien avainluvut -palvelun, josta voit valita haluamiesi alueiden valmiit kuviot ja tallentaa ne omaan käyttöösi.

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää monipuolisen tilastoaineiston ja kartta-aineistoja.

Tee oma karttaesitys -palvelu tarjoaa käyttöösi avoimen visualisointikäyttöliittymän, johon voit ladata omia aineistojasi esim. StatFin-tietokannasta.

Tilastoteemakartat-kurssilta opit, miten tilastotietoja esitetään kartassa.

Katso Eurostatin, Euroopan unionin tilastotoimiston, visualisointisovelluksia.

Ajankohtaistieto ja aikasarjat

TietoTrendit – talous ja hyvinvointikatsaus seuraa yhteiskunnallisia ilmiöitä ja trendejä tilastojen valossa.

Suomi maailman kärjessä -listalta löydät vertailuja, joissa Suomi on maailman kärjessä.

Suomen tilastollinen vuosikirja 2017 on tilastojen kokoomateos Suomesta, suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjat vuodesta 1879 alkaen löydät Doria-palvelusta.

Suomi lukuina 2017 on kompakti tietopaketti väestöstä, elinoloista, teollisuudesta, taloudesta, koulutuksesta, kulttuurista ja vaaleista.

Historiatietoa

Tee aikamatka tilastoinnin ja samalla suomalaisen yhteiskunnan historiaan Suomen tilastojen historia -kurssilla.

Tilastosuomalaiset ennen ja nyt -animaatio esittelee suomalaisten elämää tilastojen kertomana.

Suomen 90-vuotisjuhlan kunniaksi tehdyllä sivulla Suomi 1917–2007 tilastoesimerkit auttavat sinua tutustumaan suomalaisten juuriin ja historiaan.

Satavuotias Suomi tilastojen valossa -sivustolle on kerätty tilastotietoa Suomesta ja suomalaisista.

Tilastokeskuksen julkaisuarkisto Doria-palvelussa sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastoja vanhimmasta alkaen, Tilastokeskuksen muita tilastoja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin tilastojulkaisu Tilastokeskuksen julkaisuarkistossa on vuonna 1868 julkaistu Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865.

Historiallisen tilastotiedon opas auttaa etenkin digitoitujen tilastojulkaisujen ja julkaisemattomien aineistojen paikantamiseen.

Muunna tietyn vuoden markat ja eurot halutun vertailuvuoden markoiksi ja euroiksi laskurilla.

Kansainvälisiä tiedonlähteitä

Kansainvälisen tilastotiedon lähteitä ja tiedonhakua niistä esitellään kattavasti Kansainvälisen tilastotiedon oppaassa

Tilastotiedon haku -kurssin viides oppitunti opastaa sinut keskeisiin kansainvälisen tilastotiedon lähteisiin.

Jaa