På svenska

In English

Hyvä koululainen tai opiskelija

Näiltä sivuilta löydät opiskelusi tueksi tiedonlähdevinkkejä ja oppimateriaaleja (alhaalta eri välilehtien takaa).

Varsinkin yläkoulussa ja lukiossa opiskelevien kannattaa tutustua Tilastokilpailut-sivuun.


 

 • Nuorten tilasto-olympialaisiin ilmoittautuminen on käynnissä (19.10.2018)
 • ESRI GIS Student Competition on käynnissä
 • Oma talous -laskurilla voit verrata oman kotitaloutesi tuloja kulutusta ja varallisuutta muihin samassa tai eri elämäntilanteessa oleviin kotitalouksiin.
 • Tilasto-olympialaisten kansainvälinen kilpailu ratkennut: sekä 14–16-vuotiaiden sarjan että 16–18-vuotiaiden sarjan voitto tuli Suomeen (29.5.2018)
 • Tilasto-olympialaisten kansallisen kilpailun voittajat on valittu (6.4.2018)
 • Muunna markat euroiksi laskurilla
 • Uudistettu ja muokattu Indeksit-kurssi on julkistettu (18.1.2018)
 • Tilastokeskus on mukana yhteistyökumppanina LUMA-keskus Suomen projektioppimisen hankkeessa StartTissa, joka on suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle
 • Kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2018–2019 on käynnistynyt, katso Tilastokilpailut-välilehti
 • ESS Facebook -sivusto esittelee Euroopan tilastovirastojen tuoreita tilastojen visualisointeja kuten infograafeja, videoita ja digijulkaisuja
 • Me kaikki olemme tilastoja -video
 • Tilastoteemakartat-kurssi julkistettu (5/2017)
 • Tilastotrofi-kilpailu 2017 on ratkennut, katso voittajat
 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille tarkoitettu Tilastojen havainnollistaminen -kilpailu 6.12.2016–1.10.2017 on ratkennut, voitto meni Jyväskylään.
 • Suomi maailman kärjessä
 • Eurostatin video juhlistaa Euroopan tilastopäivää 2016
 • Satavuotias Suomi tilastojen valossa -sivusto avattu Euroopan tilastopäivänä 20.10.2016 
 • Tilastosuomalaiset ennen ja nyt -animaatio esittelee suomalaisten elämää tilastojen kertomana
 • Eurostatin Life is more fun with statistics -video julkaistu Maailman tilastopäivän 2015 kunniaksi
 • Viimeisimmän työttömyysaste- tai inflaatioluvun löydät Tilastokeskuksen etusivulta kohdasta Avainluvut.
 • Tilastotohtori Facebookissa hoitaa tilastojen ja tiedon puutostiloja sekä antaa vinkkejä informaatioähkyn helpottamiseksi.

Tilastokilpailuja

Kansainvälinen tilastojulistekilpailu

Kansainvälinen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailu (Tilastojulistekilpailu) järjestetään joka toinen vuosi. Tehtävänä on kertoa kiinnostava tarina tilastollisia välineitä käyttäen ja esittää tutkimuksen kulku ja tulokset tilastojulisteessa.

Kilpailussa on kolme osallistujakategoriaa:

 1. yläkoulu 
 2. lukio/ammatilliset oppilaitokset
 3. kandivaiheen yliopisto-opiskelijat.

Vuoden 2018–2019 kilpailu käynnistyi 8.1.2018. Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy 1.2.2019 ja julisteiden viimeinen palautuspäivä on 1.3.2019. Voittajat palkitaan, ja heidän posterinsa jatkavat kansainväliseen finaaliin. Kansainväliset voittajatyöt ovat esillä Maailman 62. tilastollisessa kongressissa Malesiassa elokuussa 2019. 

Edellisessä kilpailussa Suomi sijoittui toiseksi yläkouluikäisten sarjassa. Suomi on menestynyt kilpailussa aiemminkin hyvin, voittanut mm. lukiosarjan vuosina 2011 ja 2013,  tutustu.

Lisätietoja kilpailusta löytyy Opettajalle-osuuden Tilastokilpailut-välilehdeltä.

Euroopan tilasto-olympialaiset

Tilasto-olympialaiset järjestetään toista kertaa keväällä 2019. Kilpailu on hauska ja helppo tapa tutustua tilastoihin. Suomen kilpailussa on kaksi vaihetta, joita seuraa Euroopan-finaali. Suomen parhaat palkitaan raha- ja tavarapalkinnoin LUMA-päivillä Jyväskylässä. Euroopan-finaalin voittajat palkitaan lahjakortein ja palkintomatkalla. Viime kilpailussa suomalaisnuoret menestyivät ja matkasivat Puolaan Q2018-konferenssiin. Tehtävät sisältävät monivalintaa ja pienen tutkimuksen tekoa. Osallistua voi yksin tai 2–3 hengen ryhmissä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Tilasto-olympialaisten sivustolla.

Tilastojen havainnollistaminen -kilpailu

Tilastokeskus järjestää ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kilpailun parhaasta tilastoja havainnollistavasta sähköisestä toteutuksesta. Kilpailuaika on 6.12.2016–1.10.2017. 
Kilpailu on ratkennutvoitto meni Jyväskylään.

Oppimateriaaleja meiltä ja muualta

Tälle sivulle on koottu linkkejä mm. tilastoalan ja matematiikan maksuttomiin verkko-oppimateriaaleihin sekä vinkkejä opinnäytetyön ja tutkimusten tekoon. Katso myös tiedonhakuvinkit Tiedonlähteitä-välilehdeltä.

Tilastoalan oppimateriaaleja

Tilastokeskuksen Tilastokoulu sisältää seuraavat kurssit: 

 • Tilastojen ABC (perustiedot tilastoista)
 • Tilastotiedon haku
 • Indeksit
 • Kansantalouden tilinpito
 • Väestötieteen perusteet
 • Työmarkkinatilastot
 • Tutkimusaineistot etäkäytössä
 • Suomen tilastojen historia
 • Johdatus tilastotieteeseen
 • Tilastoteemakartat

Understanding Statistics on Australian tilastoviraston, Australian Bureau of Statistics, koulutussivu.

Education and training on Uuden Seelannin tilastoviraston, Statistics New Zealand, sivu koulutuspalveluista.

eCourse in Statistics on Maltan tilastoviraston, Hagenin yliopiston ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tuottama verkko-oppimateriaali.

Statslife sisältää linkkejä Royal Statistical Societyn oppimateriaaleihin.

Matematiikan ja luonnotieteiden oppimateriaaleja

Opperi – iloa ja ymmärrystä matematiikkaan sisältää tehtäviä ja pelejä.

GeoGebra-verkosto tarjoaa materiaalia matematiikan ja luonnontieteiden oppimisen avuksi.

Elevspel sisältää mm. matematiikan ja maantiedon ruotsinkielisiä tehtäviä ja pelejä lähinnä alakoululaisille.

Talouteen liittyviä oppimateriaaleja

Suomen Pankin Eurokampus sisältää talousaiheisia tehtäviä, pelejä ja videoita yläkoulussa, lukiossa ja ammattiopistoissa opiskeleville.

Apua opinnäytetöihin ja tutkimuksen tekoon

Jos olet tekemässä pro gradu -tutkielmaa tai opinnäytetyötä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, katso miten Tilastokeskus voisi hyödyttää sinua.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkisto tarjoaa kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimateriaalia.

Taloudellisen tiedotustoimiston oppimateriaaleja

Opetin.fi sisältää mm. tehtäviä oppitunnille ja koulu-yritysyhteistyöhön sekä Taloudellisen tiedotustoimiston verkko-oppimateriaaleja.

Tilastotiedonlähteitä tiedonhakuun, opiskeluun ja tutkimuksen tekoon

Tiedonhakuvinkkejä

Tilastokirjasto on kaikille avoin tilastotiedon palvelukeskus. Tietopalvelusta saat apua tilastojen löytämiseen ja tulkintaan (Kysy tilastoista -lomake).

Tilastokirjaston informaatikkojen kirjoittamalla Tilastotiedon haku -kurssilla tutustut tilastotiedonhaun keskeisiin kysymyksiin. Saat kokonaiskuvan tilastotiedon keskeisistä lähteistä ja siitä, miten voit löytää tilastotietoja.

Tutustu myös Tilastotiedonlähteiden haku -oppaaseen.

Tilastotietoa ja tilastoihin viittaaminen

Suomen virallinen tilasto on yhteiskunnan kehitystä ja tilaa kuvaavien tilastojen kattava kokoelma. Siihen kuuluu noin 160 tilastoa 26 aihealueelta.

Suomi lukuina -sivustolta löydät keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta.

Tietoa teemoittain -sivustolta saat tietoa esim. maahanmuuttajista, väestölaskennasta ja ympäristötilinpidosta.

Findikaattori on Tilastokeskuksen ja tilastotiedon tuottajien yhdessä kehittämä palvelu, johon on koottu ajantasaista tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä, esim. taloudesta, työmarkkinoista, väestöstä.

StatFin-tilastotietokanta sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Tilasto- eli tutkimusaineistot kattavat yhteiskunnan eri osa-alueet. Saat valmiita ja tarpeesi mukaan muokattavia tutkimusaineistoja.

Kotimaisen tilastotiedon oppaasta löydät kattavasti kotimaiset tilastotiedonlähteet aiheittain ryhmiteltyinä.

Vuosisadan lähteet -listaukseen on kerätty helposti käytettäviä tilastolähteitä Suomen itsenäisyyden ajalta.

Tilastoihin viittaamisesta ja mm. taulukkomerkinnöistä voit katsoa vinkkejä Suomen virallisen tilaston julkaisuohjeesta.

Tilastokuvioita ja -visualisointeja

Katso väestölaskentaan liittyviä tilastoja, artikkeleja ja kartta-animaatioita.

Tietoa alueittain -palvelusta löydät muun muassa uudistuneen Kuntien avainluvut -palvelun, josta voit valita haluamiesi alueiden valmiit kuviot ja tallentaa ne omaan käyttöösi.

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää monipuolisen tilastoaineiston ja kartta-aineistoja.

Tee oma karttaesitys -palvelu tarjoaa käyttöösi avoimen visualisointikäyttöliittymän, johon voit ladata omia aineistojasi esim. StatFin-tietokannasta.

Tilastoteemakartat-kurssilta opit, miten tilastotietoja esitetään kartassa.

Katso Eurostatin, Euroopan unionin tilastotoimiston, visualisointisovelluksia.

Ajankohtaistieto ja aikasarjat

TietoTrendit – talous ja hyvinvointikatsaus seuraa yhteiskunnallisia ilmiöitä ja trendejä tilastojen valossa.

Suomi maailman kärjessä -listalta löydät vertailuja, joissa Suomi on maailman kärjessä.

Suomen tilastollinen vuosikirja 2017 on tilastojen kokoomateos Suomesta, suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjat vuodesta 1879 alkaen löydät Doria-palvelusta.

Suomi lukuina 2017 on kompakti tietopaketti väestöstä, elinoloista, teollisuudesta, taloudesta, koulutuksesta, kulttuurista ja vaaleista.

Historiatietoa

Tee aikamatka tilastoinnin ja samalla suomalaisen yhteiskunnan historiaan Suomen tilastojen historia -kurssilla.

Tilastosuomalaiset ennen ja nyt -animaatio esittelee suomalaisten elämää tilastojen kertomana.

Suomen 90-vuotisjuhlan kunniaksi tehdyllä sivulla Suomi 1917–2007 tilastoesimerkit auttavat sinua tutustumaan suomalaisten juuriin ja historiaan.

Satavuotias Suomi tilastojen valossa -sivustolle on kerätty tilastotietoa Suomesta ja suomalaisista.

Tilastokeskuksen julkaisuarkisto Doria-palvelussa sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastoja vanhimmasta alkaen, Tilastokeskuksen muita tilastoja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin tilastojulkaisu Tilastokeskuksen julkaisuarkistossa on vuonna 1868 julkaistu Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865.

Muunna tietyn vuoden markat ja eurot halutun vertailuvuoden markoiksi ja euroiksi laskurilla.

Kansainvälisiä tiedonlähteitä

Kansainvälisen tilastotiedon lähteitä ja tiedonhakua niistä esitellään kattavasti Kansainvälisen tilastotiedon oppaassa

Tilastotiedon haku -kurssin viides oppitunti opastaa sinut keskeisiin kansainvälisen tilastotiedon lähteisiin.

Jaa