Suomen tilastojen historia

Oppitunti:
Aihe:

4.1 Kansantalouden tilinpito muodostuu taloustilastojen kehikoksi

Suomessa kansantalouden tilinpito aloitettiin 1920-luvulla, jolloin Valter Lindberg julkaisi tulo- ja omaisuusverotilastoon perustuvia laskelmia kansantulosta.

1930-luvulla Eino H. Laurila julkaisi kansantulon käsitteitä koskevia artikkeleita. Kansantulon merkittävin varhaissaavutus oli Lindbergin tutkimus Suomen Kansantulo Vuosina 1926–1938, joka julkaistiin vuonna 1943.

Suomen kansantalouden tilinpidon katsotaan virallisesti alkaneen vuodesta 1948, jolloin valtion menoarviossa myönnettiin määräraha "valtiontalouden hoidon kannalta tarpeelliseksi katsotun kansantulolaskennan suorittamista varten tarvittavan tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseen".

Vuonna 1950 julkaistiin kansantalouden tilinpidon yhtenäiset aikasarjat vuosilta 1929–49. Ensimmäinen, vuoden 1950 tietoihin perustuva varsinainen kansantalouden tilinpito julkaistiin vuonna 1953. Kansantalouden tilipidon aikasarjoja on sittemmin jatkettu ja yhtenäistetty (ks. Kansantalouden tilinpidon historiallisten aikasarjojen kuvaus).

Kansantalouden tilinpidon kehikko on uudistettu useaan otteeseen vuosien varrella. Vuonna 1968 YK julkaisi täysin uudistetun kansantalouden tilinpidon järjestelmäkuvauksen (SNA 68), joka otettiin Suomessa aineisto-ongelmien takia käyttöön vasta 1980-luvun alussa.

Seuraava tilinpidon uudistus kytkeytyi EU-jäsenyyteen. EU:ssa kehittämisen pohjana oli YK:n suositus vuodelta 1993, josta tehtiin EU:ssa oma sovellus (EKT 95). Varsin pian julkaistussa ohjeistuksen seuraavassa versiossa (EKT 2010) oli muutoksena edelliseen mm. otettu huomioon erilaisten taloudellisten varojen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan merkitys tuotannolle. Lisäksi järjestelmään oli päivitetty globalisaation ja tietoteknisen kehityksen vaikutuksia.

Viimeisin versio on otettu käyttöön Euroopassa vuosina 2014–2015, Suomessa uuden järjestelmän mukaiset tiedot julkaistiin vuonna 2014.

Tutustu Kansantalouden tilinpitoon ja sen taustoihin Kansantalouden tilinpito -kurssilla. Katso myös Kansantalouden tilinpito -teemasivusto.
 

Kuva. Eino H. Laurilan kansantulomitali

Kuva. Eino H. Laurilan kansantulomitali
Mitali annetaan tunnustuksena merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitali jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1993 ja sen sai Eino H. Laurila työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä. Mitalin saajan valitsevat Ekonomiska Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Yhdistys, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin säätiö. Ks. mitalin saajat vuonna 2015.
Lähde: Suomen Pankki/Jaakko Koskentola
 


Jaa