På svenska

In English

Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

2.1 Aika ennen ensimmäistä maailmansotaa

Ensimmäinen suomenkielinen kansantaloustieteen oppikirja, jossa rahan arvon muutoksia käsiteltiin laajemmin, oli ranskalaisen professorin Charles Giden teos "Taloustieteen pääpiirteet" (Principes d'Economie Politique, 1882, suomennos: Kansantaloudellinen Yhdistys 1904). Siinä kerrotaan muun muassa rahan arvon muutoksesta Kaarle Suuren ajoista aina 850-luvulta 1890-luvulle.

1800-luvun loppupuolelta ensimmäiseen maailmansotaan asti hintakehitys oli rauhallista, eivätkä taloustieteilijät olleet kiinnostuneita rahan arvon muutoksesta. Käsitteet indeksi ja inflaatio eivät olleet yleisessä käytössä.

Kuvio. Euroopan inflaatio vuosina 850–1890, 850=100

Euroopan inflaatio vuosina 850–1890, 850=100

Lähde: Charles Gide, Taloustieteen pääpiirteet, Kansantaloudellinen yhdistys, Helsinki, kustannusosakeyhtiö Otava, 1904

Rahan arvon kehitykseen vaikutti pitkään ratkaisevasti viljan kysyntä ja tarjonta. Vuosien 1375–1500 rahan arvon vahvistumisen eli deflaation (hintojen laskun) taustalla oli Eurooppaa koetellut musta surma.

Vuosien 1500–1600 rahan arvon heikkeneminen (hintojen nousu) johtui, ainakin osittain, Amerikan löytämisestä ja sieltä tuoduista jalometalleista.

1600–1750 deflaation syynä olivat jatkuvat sodat Euroopassa.

1700-luvun puolivälissä Spinning Jennyn eli kehruukoneen keksimisen myötä alkanut teollinen vallankumous ja taloudellinen kasvu saivat aikaan rahan arvon jatkuvan heikkenemisen. Inflaation aikakausi oli alkanut.


Jaa