Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

3.2 Erilaisia indeksikaavoja

Tunnetuimpia indeksikaavojen kehittäjiä ovat olleet Etienne Laspeyres, Hermann Paasche ja Irving Fisher. Suomalaisista kansainvälisesti tunnetuin indeksiteorian kehittäjä on ollut Leo Törnqvist

Laspeyresin indeksikaava

Hyödykkeen i hinta Pit laskenta-ajankohtana t kerrotaan hyödykkeen i perusajankohdan 0 kulutuksen määrällä Qi0. Laskenta-ajankohdan kaikkien hyödykkeiden tulojen summa (PitQi0) jaetaan perusajankohdan kaikkien hyödykkeiden hintojen ja määrien tulojen summalla (Pi0Qi0).

Laskenta-ajankohdan hyödykekorin arvo perusajankohdan määrillä jaetaan siis perusajankohdan hyödykekorin arvolla.

Laspeyresin indeksikaava

IL= Laspeyresin indeksi 
Pit = Hyödykkeen i laskenta-ajankohdan hinta
Pi0 = Hyödykkeen i perusajankohdan hinta
Qi0 = Hyödykkeen i perusajankohdan määrä

Paaschen indeksikaava

Hyödykkeen i hinta Pit laskenta-ajankohtana t kerrotaan hyödykkeen i laskenta-ajankohdan t määrällä Qit. Laskenta-ajankohdan kaikkien hyödykkeiden tulojen summa (PitQit) jaetaan perusajankohdan hintojen ja laskenta-ajankohdan määrien tulojen summalla (Pi0Qit).

Paaschen indeksikaava

IP= Paaschen indeksi
Pit = Hyödykkeen i laskenta-ajankohdan hinta
Pi0 = Hyödykkeen i perusajankohdan hinta
Qit = Hyödykkeen i laskenta-ajankohdan määrä

Fisherin indeksikaava

Fisherin indeksikaavassa Laspeyresin ja Paaschen indekseistä lasketaan geometrinen keskiarvo.

Fisherin indeksikaava

IF= Fisherin indeksi
IL= Laspeyresin indeksi
IP= Paaschen indeksi 

Laspeyresin indeksikaava antaa yleensä liian nopean nousun kuluttajahintaindeksille ja Paaschen kaava liian hitaan. Fisherin kaava on tarkin, koska indeksin muutos jää yleensä edellisten väliin. Laspeyresin kaavan liian nopea hintojen nousu perustuu siihen, että hintojen noustessa kuluttajat siirtyvät ostamaan hitaamman hintakehityksen omaavia tuotteita. Tuottajahintaindeksien osalta Laspeyresin kaava antaa taas liian hitaan nousun ja Paaschen kaava liian nopean nousun.

Katso esimerkistä, millaisia eroja indeksikaavojen tuloksissa on.

Esimerkit

Jaa