Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

4.9 Yksittäisen hyödykkeen hinnanmuutoksen vaikutus kokonaisindeksiin

Kun alkoholin, henkilöautojen tai bensiinin hinta nousee tai laskee, kysytään Tilastokeskukselta usein, kuinka paljon muutos vaikuttaa koko kuluttajahintaindeksin muutokseen. Riisin hinnanmuutos (arvopaino 0,03 prosenttia kokonaisindeksistä vuonna 2017) vaikuttaa indeksiin vähemmän kuin bensiinin hinnanmuutos (arvopaino 2,64 prosenttia vuonna 2017).

Hinnanmuutoksen vaikutus kokonaisindeksiin riippuu

  • hyödykkeen painoarvosta
  • hyödykkeen hintakehityksestä vertailuajankohdasta laskenta-ajankohtaan.

Yksittäisen hyödykkeen tai hyödykeryhmän hintavaikutuksen laskennassa tarvitaan

  • kyseisen hyödykkeen laskenta-ajankohdan ja vertailuajankohdan indeksipisteluvut
  • kyseisen hyödykkeen arvopaino
  • vertailuajankohdan kuluttajahintaindeksin kokonaispisteluku.

Esimerkissä on laskettu bensiinin hinnan nousun vaikutus kokonaisindeksin kuukausimuutokseen helmikuussa 2017.

Esimerkit

Jaa