Indeksit

Oppitunti:
Aihe:

7.1 Elinkustannusindeksi (EKI)

Kuluttajahintaindeksin nimi oli 1950-luvun loppupuolelle asti elinkustannusindeksi (6.2 Kuluttajahintaindeksin historia Suomessa). Tutuin elinkustannusindeksi on perusajankohdaltaan lokakuu 1951 (1951:10=100). Tätä indeksiä käytetään tarkistusindeksinä useissa indeksiehtosopimuksissa, kuten eläkkeissä sekä vuokra- ja vakuutussopimuksissa.

Ketjutuskerroin

Tilastokeskus laskee vain kuluttajahintaindeksiä 2015=100. Kaikki perusvuodeltaan tätä vanhemmat indeksit lasketaan kuukausittain ketjutuskertoimien avulla. Ketjutuskerroin on laskettu jakamalla kunkin vanhan perusvuoden joulukuun 2015 pisteluku kuluttajahintaindeksin 2015=100 joulukuun 2015 pisteluvulla. Kuluttajahintaindeksin 2015=100 ketjutuskertoimet ovat seuraavat:

Taulukko. Vanhojen indeksien ketjutuskertoimet

Indeksi Uusi kerroin Tammikuu 2016
pisteluku
KHI 2015=100 -   99,57
KHI 2010=100 1,087923 108,32
KHI 2005=100 1,193691 118,85
KHI 2000=100 1,270028 126,45
EKI 1951:10=100 19,058689 1898

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu]. ISSN=1796-3524. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2017]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/men.html 

Tammikuussa 2016 virallisen indeksin, kuluttajahintaindeksi 2015=100, pisteluku oli 99,57. Tammikuun 2016 elinkustannusindeksin pisteluku 1898 on saatu kertomalla kuluttajahintaindeksin 2015=100 pisteluku ketjutuskertoimella (99,57×19,058689).

Esimerkeissä 1 ja 2 on kuvattu elinkustannusindeksien ja kuluttajahintaindeksien arvopainot vuosilta 1914–2016.

Esimerkit

Jaa