På svenska

In English

Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

1.2 Mitä on tilinpito?

Arkisessa kielenkäytössä puhutaan yleensä kirjanpidosta, jolloin viitataan yksityiskohtaisiin muistiinpanoihin taloudesta. Yritykset, yhteisöt ja ammatinharjoittajat ovat lain mukaan kirjanpitovelvollisia; osa yksityisistä kansalaisista seuraa enemmän tai vähemmän tarkasti omia tulojaan ja menojaan.

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokainen kirjaus tehdään kahteen eri paikkaan. Se merkitään tilijärjestelmässä sekä hyvityksenä (tulo) että veloituksena (meno) ja näin voidaan varmistaa, että kirjaukset on tehty oikein.

Kansantalouden tilinpidossa kaksinkertainen kirjaus merkitsee, että jokaisesta taloustoimesta tiedetään rahamääräisen arvon lisäksi se, mistä rahat on saatu ja mihin ne on käytetty. Tämä kahdenkertaisen kirjanpidon periaate tekee mahdolliseksi myös tilinpidon sisäiset tarkistukset, joilla voidaan valvoa, että tilastotiedot ovat oikeita.

Liikeyritysten ja yhdistysten kirjanpito on euron tarkkuudella tehtävää työtä, mutta kansantalouden tilinpidon tiedot julkaistaan Suomessa miljoonan euron tarkkuudella. Suurin osa kansantalouden tilinpidosta perustuu tilastotietoihin, mutta osa tiedoista pitää arvioida esimerkiksi erilaisten tutkimusten tai erillisten selvitysten pohjalta.

Suomen tilastojärjestelmässä lain määräämällä kirjanpitovelvollisuudella on merkittävä asema: osa kansantalouden tilinpidon laskennasta perustuu kirjanpidon perusteella tehtäviin tilinpäätöksiin ja niistä saataviin tietoihin. Liikekirjanpidon ja kansantalouden tilinpidon termit eivät suoraan vastaa toisiaan, mutta kun tiedetään, mitä kuhunkin tilinpäätöksen kohtaan on liikekirjanpidossa kirjattu, näitä tietoja voidaan hyödyntää ja niistä päästään kansantalouden tilinpidon käsitteisiin. Esimerkiksi liikekirjanpidon "liikevoitto" vastaa suunnilleen kansantalouden tilinpidon "toimintaylijäämää". Kansantalouden tilinpidosta saatavia tietoja käytetään mm. talouspolitiikan suunnittelussa sekä EU-rahoituksen perusteena.

Katso esimerkki kirjanpidosta.

Esimerkit

Jaa