Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

2.7 Tuotannon käsite

Kansantalouden tilinpidossa tuotanto käsitetään prosessina. Tuotanto tarkoittaa, että työtä ja pääomaa käyttäen tavara- ja palvelupanoksista tehdään uusia tavaroita ja palveluita. Tuotantoon kuuluu mitä erilaisimpien tavaroiden ja palveluiden valmistaminen ja jakelu. Tuotannon käsitteeseen kuuluu myös, että tuotannon toteutus on jonkun institutionaalisen yksikön vastuulla, sen valvomaa ja johtamaa.

Kaikki taloudellinen tuotanto ei kuitenkaan kuulu kansantalouden tilinpidon piiriin. Tämän takia on välttämätöntä vetää raja kansantalouden tilinpitoon kuuluvan ja sen ulkopuolelle jätettävän tuotannon väliin. Tämä tilinpidon tuotantorajan muodostaminen on selkeä tapa käsitellä kansantalouden tilinpidon tuotannon laajuutta.


Jaa