Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

4.7 Kiinteän pääoman bruttomuodostus

Kiinteän pääoman bruttomuodostusta eli investointeja ovat kiinteät varat, joita käytetään tuotannossa vuotta pidempi aika ja jotka ovat arvoltaan "merkittäviä". Alle vuoden tuotannossa käytettävät kiinteät varat luetaan välituotekäyttöön. ESAn määritelmän (ESA2010 kohta 3.124) mukaan "kiinteät varat ovat tuotantoprosessien tuotoksina tuotettuja aineellisia tai aineettomia varoja, joita itseään käytetään toistuvasti tai jatkuvasti tuotantoprosessissa". Aineellisia kiinteitä varoja ovat muun muassa rakennukset (mukaan lukien asunnot), koneet ja laitteet ja aineettomia varoja ovat esimerkiksi mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot sekä tieteen ja taiteen alkuperäisteokset. Lisäksi kiinteän pääoman bruttomuodostukseen lasketaan mukaan maan ja muiden valmistamattomien varojen arvon lisäys.

Kotimaiset tuottajat voivat joko ostaa tai rakentaa itse näitä kiinteitä varoja, ja kiinteän pääoman bruttomuodostus koostuu näistä kiinteiden varojen hankinnoista vähennettynä niiden luovutuksilla. Yleissäännön mukaan kiinteän pääoman bruttomuodostukseen luetaan kaikki tuottajalle menevät kestävät tavarat, joiden odotettu elinikä on yli vuosi ja jonka arvoa ei kirjata kuluksi ostovuonna. ESA luettelee lisäksi joukon rajatapauksia, joiden osalta on erikseen sovittu, kuuluvatko ne mukaan vai eivät (ESA2010 kohdat 3.129...3.130).

EsimerkitHarjoitukset

Jaa