Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:

4.9 Vienti

Kansantalouden tilinpidossa käytössä olevan määritelmän mukaan "tavaroiden ja palveluiden vienti koostuu tavaroita ja palveluita koskevista taloustoimista (myynneistä, vaihtokaupoista, lahjoista tai avustuksista) kotimaisilta talousyksiköiltä ulkomaisille talousyksiköille" (ESA2010 kohta 3.158).

Tavaroiden osalta todetaan, että "tavaroiden vientiä (ja tuontia) on se, kun kotimaisten ja ulkomaisten talousyksiköiden välillä tapahtuu muutos tavaroiden omistuksessa (liittyipä siihen sitten vastaavaa fyysistä tavaroiden liikkumista rajojen yli tai ei)" (ESA2010 kohta 3.162). Vaikka enimmäkseen tavarat myös fyysisesti liikkuvat rajan yli, niin fyysinen liikkuminen ei ole välttämätön eikä riittävä edellytys viennille, vaan kysymys on nimenomaan omistussuhteen muuttumisesta kotimaisen ja ulkomaisen talousyksikön välillä.

ESA luettelee esimerkkejä tapauksista, joissa omistussuhde vaihtuu, vaikka tavara ei ylitä maan rajaa (kuten kansainvälisillä vesillä toimivien kotimaisten talousyksiköiden tuottamien tavaroiden myynti suoraan ulkomaisille talousyksiköille ulkomailla) ja tapauksista, joissa tavara ylittää kansallisen rajan, mutta omistussuhde ei muutu (kauttakulkuliikenteessä olevat tavarat tai toisen maan alueella oleviin edustustoihin ja sotilastukikohtiin lähetetyt tavarat). ESAssa (ESA2010 kohta 3.165) on myös lista niistä asioita, jotka kuuluvat tavaroiden vientiin (ja tuontiin).

Palveluiden viennin määritelmän mukaan "palveluiden vienti koostuu kaikista palveluista, joita kotimaiset talousyksiköt tarjoavat ulkomaisille talousyksiköille" (ESA2010 kohta 3.171). Palveluihin luetaan muun muassa rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä kuljetuspalvelut (niin tavaroiden kuin matkustajienkin). Sopimuksen mukaan ulkomaisten turistien ja liikematkailijoiden menot luokitellaan palveluiksi, vaikka menot todellisuudessa sisltävät sekä tavaroita että palveluita.

Vientitavaroiden kuljetuksessa on kaikkiaan kuusi erilaista mahdollisuutta sen mukaan, onko kuljetusyhtiö kotimainen vai ulkomainen tai missä kuljetus tapahtuu: kotimaan alueelta kansalliselle rajalle, kansalliselta rajalta tuovan maan rajalle vai tuovan maan rajalta tuovaan maahan (kun Suomesta viedään jotain, toisen maan näkökulmasta kyse on tuonnista). ESAsta löytyy ohjeistus (ESA2010 taulukot 3.3 ja 3.4) eri vaihtoehtojen kirjaamiseen (onko kyse tavaroiden viennistä, palveluiden viennistä, tavaroiden tuonnista vai palveluiden tuonnista).

Tämä on kurssin viimeinen osuus. Testaa, mitä opit aiheesta.

Tutustu vielä videoon Kansantalouden tilinpito – talouden koko kuva.


Testaa mitä opit

Jaa