På svenska

In English

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Oppitunti:
Aihe:

3.2 Miten analysoin kysymykseen 2 annettuja vastauksia?

Kysymykseen 2 ("Onko lemmikkisi koira, kissa, kani vai jokin muu?") oppilaista 12 on vastannut, että lemmikki on koira, neljä että lemmikki on kissa ja kaksi että lemmikki on kani. Jokin muu eläin on kahdella oppilaalla: toisella on käärme ja toisella marsu.

Prosentteina tulos on, että luokan oppilaista 60 prosentilla on lemmikkinään koira, 20 prosentilla kissa, 10 prosentilla kani ja 10 prosentilla jokin muu eläin. Laskukaavat ovat (12/20)×100=60 %, (4/20)×100=20 % ja (2/20)×100=10 %. 

Jos tarkastelet vain niitä oppilaita, joilla on lemmikki (15 oppilasta), niin heillä on koira 80 prosentilla, kissa 27 prosentilla, kani 13 prosentilla ja jokin muu eläin 13 prosentilla. Laskukaavat ovat (12/15)×100=80 %, (4/15)×100=26,67 >27 %, (2/15)×100=13,33 >13 %. Huomaa, että prosenttiluvut ovat pyöristetty kokonaisluvuiksi.

Koska joillakin oppilailla on kotonaan useampi kotieläin, ei näitä lukuja ja prosentteja ole järkevää laskea yhteen. Kun tarkastelet vastauksia sarakkeittain näet, kuinka monella on useampia lemmikkejä. Heitä on 4 oppilasta eli 20 prosentilla kaikista oppilaista on useampi kuin yksi lemmikki.

kuva marsusta


Jaa