På svenska

In English

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Oppitunti:
Aihe:

4.1 Tulosten esittäminen taulukkoina

Kun tulokset esitetään tilastotaulukkoina, tulisi niiden vastata mahdollisimman tarkasti tutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymysten analyysin perusteella tiedät, mitkä asiat ovat kysymyksen kannalta merkittäviä ja tulee tuoda taulukossa esiin.

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli ”Onko kotonasi jokin lemmikkieläin?
Havaintomatriisin ja tutkimuskysymyksen 1 analyysin perusteella voit tiivistää tietosisällön havainnolliseksi tilastotaulukoksi:

Taulukko 1. Kuinka monella oppilaalla on lemmikki kotonaan?

Vastaajien lukumäärä Osuus kaikista vastaajista (%)
On lemmikki 15 75 %
Ei ole lemmikkiä 5 25 %
Yhteensä 20 100 %

Taulukosta käy ilmi keskeinen tutkimuskysymykseen liittyvä tietosisältö: kuinka paljon vastauksia saatiin ja kuinka monella on lemmikki ja kuinka monella ei ole lemmikkiä. Prosenttiosuudet havainnollistavat vastausten jakautumista. 

Toisena kysymyksenä kysyttiin niiltä, joilla on lemmikki kotonaan, mikä lemmikki heillä on ("Onko lemmikkieläimesi koira, kissa, kani vai jokin muu?"). Vastausten perusteella havaitset, että yleisimmät lemmikit ovat koira, kissa ja kani.

Analyysivaiheessa havaittiin, että joillakin oppilailla oli kotonaan yksi tai useampi lemmikki ja joillakin ei lainkaan. Tämän voit ottaa huomioon taulukkoa laatiessasi. Taulukkomuodossa tulokset voit esittää seuraavasti:

Taulukko 2. Minkälainen lemmikki sinulla on?

Lemmikkieläin/-eläimet Lukumäärä Osuus (%)
Vain koira 9 60 %
Vain kissa 2 13 %
Koira ja kissa 1 7 %
Koira ja kani 1 7 %
Koira ja käärme 1 7 %
Kissa, kani ja marsu 1 7 %
Yhteensä 15 100 %

Sinun on hyvä huomata, että vaikka taulukossa on Yhteensä-kohdassa 100 %, ei sarakesumma ole tasan 100. Se johtuu siitä, että prosenttiluvut ovat pyöristetty kokonaisluvuiksi (esim. (2/15)×100=13,33 > 13 %).  Tilastotaulukko pelkistää tietoa, siksi prosenttiluvut on hyvä esittää aina kokonaislukuina. 

Kolmantena kysymyksenä kysyttiin niiltä, joilla on lemmikki, pitävätkö he siitä ("Jos sinulla on lemmikki, niin pidätkö siitä?"). On selvää, että niillä, joilla ei ole lemmikkiä, ei myöskään voi olla mielipidettä siitä. Siksi vastauksista voit huomioida vain ne vastaajat, joilla on kotonaan lemmikki. Tulokset voit esittää taulukkona:

Taulukko 3. Lemmikistä pitäminen

Vastaajien lukumäärä Osuus lemmikinomistajista (%)
Pidän lemmikistäni 12 80 %
En pidä lemmikistäni 3 20 %
Yhteensä 15 100 %


Jaa