På svenska

In English

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Oppitunti:
Aihe:

4.2 Tulosten esittäminen piirakkakuvioina

Tilastotutkimuksen tulokset voidaan esittää taulukoina tai tilastokuvioina tai käyttää molempia tapoja. 

Tilastokuviot esittävät havaintomatriisin ja tutkimuskysymysten analyysien tuottamat tiedot havainnollisessa muodossa. Valittavanasi on paljon erilaisia tilastokuvioita, joista tässä esitellään ensin piirakkakuvion käyttöä ja seuraavassa luvussa pylväskuvioiden käyttöä. Nämä kuviot soveltuvat hyvin tämän kyselyn kaltaisten rakennetietojen esittämiseen. Sen sijaan viivakuvio, joka yleensä kuvaa jonkin ilmiön muutoksia ajassa, ei kovin hyvin sovellu tämän ilmiön kuvaamiseen.

Kuvio 1. Onko sinun kotonasi jokin lemmikkieläin? 

Kuvio 1. Onko sinun kototonasi jokin lemmikkieläin?

Kuviosta 1 näet helposti, että 75 prosentilla eli kolmella oppilaalla neljästä on kotonaan jokin lemmikki. Joka neljännellä oppilaalla eli 25 prosentilla ei ole kotonaan lemmikkiä.

Kuvio 2. Minkälainen lemmikki sinulla on? 

Kuvio 2. Jos sinulla on lemmikkieläin, niin onko se koira, kissa, kani vai jokin muu?

Kuviosta 2 näet, että suosituin lemmikki on koira. Lemmikinomistajista 80 prosentilla (12 oppilasta) on koira ja yli puolella (60 %) heistä on pelkkä koira. Pelkkä kissa on 13 prosentilla.

Kuvio 3. Pidätkö lemmikistäsi?

Kuvio 3. Jos sinulla on lemmikkieläin, niin pidätkö siitä?

Kuviosta 3 näet, että lemmikinomistajista ylivoimainen enemmistö eli 80 prosenttia pitää lemmikistään. Oppilaista, joilla on lemmikki, 20 prosenttia ei pidä lemmikistään.


Jaa