På svenska

In English

Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Oppitunti:
Aihe:

4.3 Tulosten esittäminen pylväskuvioina

Piirakkakuvion lisäksi käyttökelpoinen vaihtoehto esittää tämän tutkimuksen tulokset on pylväskuvio.

Piirakkakuvio painottaa saatujen vastausten suhteellista jakautumista eli prosenttiosuuksia, mutta pylväskuvio painottaa enemmän vastausten lukumääriä. Pylväskuviosta näet suoraan, kuinka monta oppilasta on antanut vastauksen kysymykseen. Tämä on etenkin pienten aineistojen kohdalla hyvin havainnollista.

Tältä tulokset näyttävät pylväskuvioiden muodossa:

Kuvio 1. Onko sinun kotonasi jokin lemmikkieläin?

Kuvio 1. Onko sinun kotonasi jokin lemmikkieläin?

Kuviosta 1 näet, että Kyllä-vastauksia on 15 ja Ei-vastauksia 5. Sen sijaan pylväskuviosta et näe suoraan vastausten prosentuaalista jakautumaa.

Kuvio 2. Minkälainen lemmikki sinulla on?

Kuvio 2. Jos sinulla on lemmikkieläin, niin onko se koira, kissa, kani vai jokin muu?

Kuviosta 2 näet, millaisia lemmikkejä oppilailla on kotonaan.

Kuvio 3. Jos sinulla on lemmikkieläin, niin pidätkö siitä?

Kuvio 3. Jos sinulla on lemmikkieläin, niin pidätkö siitä?

Kuviosta 3 näet havainnollisesti Kyllä- ja Ei-vastausten lukumäärät.


Jaa