På svenska

In English

Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

10.1 Kartan valintayleistys

Tilastoteemakartassa valintayleistys tarkoittaa sitä, että karttaan otetaan mukaan ne alueella sijaitsevat  kohteet, jotka ovat oleellisia ilmiön esittämisen kannalta. Myös käytettävä mittakaava vaikuttaa siihen, mitä tilastoteemakartassa on mahdollista esittää. Valintaa tehdään lisäksi esitysteknisistä syistä, sillä kaikkien karttakohteiden esittäminen voi olla mahdotonta.

Joskus suurimittakaavaisen eli tarkan kartta-aineiston käyttäminen voi jopa heikentää tilastoteemakartan tulkintaa, sillä sen myötä karttaan voi tulla esitettävän ilmiön kannalta turhia elementtejä. 

Mittakaavan pienentyessä tiettyjä kartan elementtejä, esimerkiksi tieverkostoa ja kaupunkeja, korostetaan. Osa elementeistä, kuten rakennukset ja pienet vesialueet, taas joudutaan usein jättämään pois niiden jäädessä niin pieniksi, etteivät ne enää erotu kartasta. Lisäksi graafisia elementtejä saatetaan yleistää yksinkertaistamalla ja yhdistämällä ilmiöitä ja alueita kartassa (esimerkki).

Esimerkit

Jaa