På svenska

In English

Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

10.2 Symbolien valinta

Symbolit esittävät kartassa kuvattavan ilmiön määrää ja laatua tai jompaa kumpaa näistä. Niiden visuaalisia ominaisuuksia ovat muoto, koko, väri ja suuntaus. Symbolien visuaalisilla esittämistavoilla voidaan ilmaista myös ilmiön saamaa arvoa. Esimerkiksi pistesymbolin koolla voidaan esittää ilmiön määrää ja symbolin muodolla ilmiön laadullisia ominaisuuksia.

Symboleja on kolme perusmuotoa:

Aluesymboli esittää aluemaisten paikkatietokohteiden (esim. hallinnollisen alueen,  taajaman tai luonnonsuojelualueen) ominaisuuksien arvot. Aluesymboliikan tyypillisimmät keinot ovat väritys ja kuviointi.

Pistesymboli esittää pistemäisten paikkatietokohteiden (esim. kaupungin, teollisuuslaitoksen tai lajihavainnon) ominaisuuksien arvot. Ominaisuuksien arvojen esittämisessä muuttujina ovat yleensä pisteen koko, muoto ja väri.

Viivasymboli esittää viivamaisten paikkatietokohteiden (esim. rajan, tien tai joen) ominaisuuksien arvot. Tässä muuttujina ovat yleensä viivan leveys, muoto (esim. yhtenäinen viiva, katkoviiva tai pistekatkoviiva) ja väri.

Karttaan valittujen symboleiden tulisi olla sopivia esitettävään ilmiöön ja parantaa kartan viestiä. Kartan symboloinnin suunnittelussa tulee pyrkiä selkeyteen ja helppoon tulkittavuuteen. Huomioon olisi hyvä ottaa myös joillekin toiminnoille vakiintuneet symbolit, kuten sairaalaa kartassa kuvaava punainen risti.

Eri symbolit eivät saa sotkeutua päällekkäin tiheimmilläkään alueilla, vaan niiden tulee erottua selvästi kartasta. Symbolin koon määrittelyssä on olennaista, että symboli erottuu selkeästi myös naapuriluokkien symboleista. Esimerkiksi suhteellisen pistesymbolin kartassa ei yleensä kannata olla viittä kokoluokkaa enempää, jotta ne erottuvat toisistaan.

Kuvio. Eri tapoja käyttää symboleita ja erottaa ne toisistaan kartoissa


Jaa