Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

2 Tilasto- ja kartta-aineistot

Tällä oppitunnilla opit, millaisia paikkatietoaineistoja on olemassa ja mistä niitä voi saada sekä millaista aineistoa kannattaa käyttää tilastoteemakartan laadinnassa. Oppitunnilla kerrotaan erityisesti Tilastokeskuksen tarjoamista aineistoista. Opit myös yhdistämään tilastoaineistoa kartta-aineiston kanssa. Lopuksi on vielä lyhyt katsaus karttaprojektioihin ja koordinaatistoihin.


Jaa