På svenska

In English

Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

3.2 Eri karttatyyppien edut ja heikkoudet

Eri tilastoteemakarttatyypit soveltuvat erilaisten ilmiöiden kuvaamiseen eri tavoin. Alla olevaan taulukkoon on koottu  muutamia etuja ja heikkouksia jokaisesta teemakarttatyypistä.

Oppitunnilla 8 Tilastoteemakarttatyypin valinta kerrotaan lisää teemakarttatyypin valintaan liittyvistä tekijöistä.

Taulukko. Aluesymboli-, pistesymboli- ja viivasymbolikartan etuja ja heikkouksia

Edut Heikkoudet
Aluesymbolikartta
 • Sopii aluetilastojen havainnollistamiseen.
 • Alueiden välisiä eroja voi vertailla. 
 • Keskittymiä on helppo havaita.
 • Alueen sisäistä vaihtelua ei näe.
 • Useimmat ilmiöt eivät noudata aluerajoja.
 • Liioittelee luokkien rajalla lukuarvojen muutosta.
 • Suuret alueet saavat visuaalisesti suuren painoarvon.
 • Sopii vain suhteellisten tietojen esittämiseen.
Pistesymbolikartta
 • Voidaan esittää absoluuttisia arvoja.
 • Keskittymiä on helppo havainnollistaa.
 • Voidaan osoittaa tarkka sijainti.
 • Valittu pisteen koko voi vähätellä tai liioitella ilmiötä.
 • Pisteiden määrää on vaikea hahmottaa.
 • Jos aineiston minimi- ja maksimiarvojen erot ovat suuria, arvojen esittäminen pisteiden koon avulla on vaikeaa.
Viivasymbolikartta
 • Liikkeen määrää ja suuntaa on helppo havainnollistaa.
 • Aluerajoja noudattamattomien (spatiaalisesti) jatkuvien ilmiöiden kuvaaminen on mahdollista.
 • Samansuuntaiset viivat voi olla vaikea erottaa toisistaan.
 • Viivojen leveyttä on vaikea arvioida silmämääräisesti etenkin, jos luokkia on monta.


Jaa