Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

5.1 Millainen on pistesymbolikartta?

Pistesymbolikartta kuvaa erilaisin pistesymbolein ilmiön sijaintia, laatua tai määrää. Piste voi kuvata ilmiön todellista sijaintia, mutta se voi myös kertoa ilmiön esiintymisestä alueellisella tarkkuudella (esimerkki). Lisäksi pisteet voivat kertoa ilmiön esiintymistiheydestä ilman, että ne kertovat ilmiön tarkkaa sijaintia.

Pistesymbolikartan lähtötiedot voivat olla laadullista tai määrällistä tietoa. Pistesymbolikartassa esitettävää laadullista tietoa ovat esimerkiksi kaupungin tai huoltoaseman sijaintipaikan tai muun nominaalisen ominaisuustiedon kuvaaminen. Visuaalisina muuttujina ovat usein pistesymbolin muoto tai värisävy.

Pistesymbolikartassa määrällistä tietoa kuvataan tavallisimmin pistesymbolin koon vaihtelun avulla (esim. kaupunki ja sen väkiluku).

Alla olevaan taulukkoon on koottu muutamia pistesymbolikartan etuja ja heikkouksia.

Taulukko. Pistesymbolikartan etuja ja heikkouksia

Edut Heikkoudet
Pistesymbolikartta
  • Voidaan esittää absoluuttisia arvoja.
  • Keskittymiä on helppo havainnollistaa.
  • Voidaan osoittaa tarkka sijainti.
  • Valittu pisteen koko voi vähätellä tai liioitella ilmiötä.
  • Pisteiden määrää on vaikea hahmottaa.
  • Jos aineiston minimi- ja maksimiarvojen erot ovat suuria, arvojen esittäminen pisteiden koon avulla on vaikeaa.

Esimerkit

Jaa