Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

9.1.1 Tasaiset luokkavälit

Tasavälisessä luokituksessa kunkin luokan minimi- ja maksimiarvon väli on yhtä suuri. Tasaiset luokkavälit sopivat parhaiten tasaisen jakauman aineistolle

Luokkavälin leveys määräytyy jakamalla muuttujan maksimi- ja minimiarvon erotus luokkien määrällä. Tarvittaessa minimi- ja maksimiarvot sekä luokkarajojen arvot voidaan pyöristää (esimerkki).

Tasaväliluokituksen rinnalla käytetään toisinaan keinotekoisia tasavälisiä luokkarajoja, esimerkiksi tasakymmeniin pyöristettyjä rajoja (10, 20, 30 jne.), joita ei ole määritelty aineiston pohjalta. Nämä luokkarajat ovat lukijan kannalta helposti ymmärrettäviä. Ne kuitenkin kadottavat tietoa jakauman luonteesta, ellei aineisto ole jakaumaltaan tasainen.

Esimerkit

Jaa