Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

9.1.3 Keskihajonta ja keskiarvo

Keskihajonnan ja keskiarvon käyttö luokkarajoina soveltuu silloin, kun halutaan tarkastella, mitkä alueet ovat keskiarvoalueita ja mitkä alueet jäävät keskiarvon alapuolelle ja mitkä yläpuolelle.

Keskihajonta

Keskihajonnan avulla määriteltävät luokkarajat sopivat normaalijakautuneelle aineistolle. Niin kutsutulla keskihajontamenetelmällä luokkarajat määräytyvät keskihajonnan tai sen monikerran etäisyydelle keskiarvosta (esimerkki).

Kun luokkia on parillinen määrä, keskihajontaluku lisätään tai vähennetään keskiarvosta, jolloin saadaan keskimmäisten luokkien rajat. Seuraavien luokkien rajat määritellään lisäämällä tai vähentämällä keskihajontaluku edellisen luokan raja-arvosta. Luokkavälien pituus on näin ollen vakio. Jos luokkia on pariton määrä, keskimmäinen luokka muodostuu keskiarvon kohdalle tai sen molemmin puolin.

Keskiarvo

Keskiarvo voi toimia myös luokkavälinä. Keskiarvon avulla luokkavälit voidaan määritellä niin, että aineisto jaetaan aineiston keskiarvon kohdalta keskiarvon alle ja keskiarvon yli kuuluviin luokkiin. Tämän jälkeen näiden kummankin luokan aineistolle lasketaan keskiarvo, jolla luokat jaetaan edelleen kahtia. Näin on saatu neljä luokkaa. Jos luokkia halutaan enemmän, jatketaan luokkien jakamista keskiarvolla.

Esimerkit

Jaa