Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

1.3 Aika tilastoissa

Aika on tilastoissa tärkeä. Tilasto kertoo aina menneestä ajasta, ja olennaista on, mistä ajasta. Tätä aikaa tai aikaväliä, jota tilaston tieto kuvaa, nimitetään viiteajankohdaksi. Viiteajankohta voi olla vaikkapa vuoden alun ja lopun välinen aika tai yhden tietyn päivän tilanne. Esimerkiksi Suomen väkiluku tiettynä vuonna ilmoitetaan vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

Tilaston julkaisuajankohdalla tarkoitetaan aikaa, jolloin tilasto on julkaistu. Tilaston julkaisuajankohta on ennusteita lukuun ottamatta aina myöhäisempi kuin viiteajankohta, sillä tiedot tietyn ajan ilmiöstä voidaan julkaista vasta, kun tiedot on kerätty ja käsitelty.

Joistakin tilastoista julkaistaan ennakollisia tietoja. Tällöin tiedot eivät ole julkaisuhetkellä vielä aivan varmoja, ja tietoja tarkennetaankin julkaisemalla myöhemmin tarkentuneita tietoja. Samasta viiteajankohdasta saatetaan julkaista ennakkotietoja monta kertaa, kunnes tiedot lopulta varmistuvat ja ne julkaistaan lopullisina tietoina. Yleensä tiedot muuttuvat tarkentuessaan. Tiedon ennakollisuus tulee olla erikseen merkitty, ja se on huomioitava etenkin silloin, kun yhdistelee tai vertailee lopullisia tietoja ja ennakkotietoja. (Katso esimerkkejä tilastojen ennakkotiedoista.)

Samasta ilmiötä voidaan julkaista tietoja eri laajuudessa eri aikoina. Tyypillistä on, että jostakin ilmiöstä julkaistaan kuukausittain suppeita tietoja ja kerran vuodessa monipuolisempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä tarkempaa tietoa tilastosta on saatavissa, sitä enemmän aikaa on kulunut viiteajankohdasta julkaisuhetkeen, sillä tarkkojen tietojen kerääminen ja tarkastaminen vie paljon aikaa.

Tuoreimmat tilastotiedot löytyvät yleensä päivittyvän tietokantataulukon muodossa. Osana julkistusta tai tiedotetta julkaistussa taulukossa ja etenkin painetussa julkaisussa oleva luku menneeltä ajalta voi olla erilainen kuin tietokannassa oleva. Tämä johtuu siitä, että tietokannassa olevia lukuja on saatettu tarkistaa ja korjata sen jälkeen, kun julkaisu on tehty. "Oikea" luku saattaa tällöin riippua käyttötarkoituksesta.

Esimerkit

Jaa