Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

1.5 Alueelliset tiedot

Tilastotieto koskee yleensä jotakin tarkkaan rajattua aluetta. Tällainen alue voi olla hallinnollinen alue, kuten kunta tai valtio, tai maantieteellinen alue, kuten maanosa.

Suomea koskevassa tilastotiedossa alueen perusyksikkö on usein kunta. Suomen tilastoissa käytössä olevia alueluokituksia löytyy Tilastokeskuksen luokitussivuilta ryhmästä Alue.

Tapa, jolla tilastotieto on kerätty, asettaa rajoituksia alueellisen tiedon saatavuudelle. Tyypillisesti esimerkiksi haastattelututkimuksissa vastaajien määrä riittää antamaan luotettavan kuvan suurista linjoista, kuten mielipiteestä tai jonkin ilmiön kehityksestä suurella alueella, vaikkapa koko maassa. Yksityiskohtaisempaa tietoa ei haastattelututkimuksista useinkaan ole saatavilla, sillä niissä joudutaan usein turvautumaan otoksiin, ja otoksissa pienten ryhmien, esimerkiksi yksittäisten kuntien, edustajia on niin vähän, ettei niistä voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä.

Tilastokeskus julkaisee yleensä tietonsa verkossa maksutta kuntatasolle saakka, mikäli aineisto sen mahdollistaa. Mikäli kuntaa pienemmistä alueista on tietoa saatavilla, se löytyy yleensä maksullisista tietokannoista tai sen saa erikseen tilaamalla. Postinumeroalueittaista tietoa on kuitenkin julkaistu maksuttomassa Paavo-tietokannassa.

Alueellisesta tiedosta voidaan nyrkkisääntönä sanoa, että mitä laajemmalle alueelle mennään, sitä vähemmän on tarjolla yksityiskohtaista tietoa. Esimerkiksi Euroopan tasolla luokitukset ovat väistämättä karkeampia kuin yksittäisen maan kohdalla.

Tilastoista ei saa yksittäistä yritystä tai henkilöä koskevaa tietoa, koska tietosuoja rajoittaa tietojen julkaisemista. Sama koskee myös pieniä alueita tai alueita, joilla on niin vähän havaintoja, että esimerkiksi yksittäisen henkilön voisi tunnistaa joukosta.


Jaa