På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

4.2 Tilastokeskus  

Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus on tärkein suomalaisen tilastotiedon tuottajista ja lähteistä. Se on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu nimenomaan tilastointia varten. Tilastokeskus laatii 75 prosenttia kaikista virallisista tilastoista.

Vuodesta 2004 alkaen Tilastokeskus on julkaissut tilastojen viralliset versiot tilastokeskus.fi-sivustolla. Tilastot julkaistaan julkaisukalenterissa ilmoitettuna päivänä klo 9.00.

Tilastokeskuksen tilastoja voi hakea:

Tilaston kotisivu

Jokaisella Tilastokeskuksen tilastolla on Tilastokeskuksen verkkosiivuilla oma kotisivu. Tilaston kotisivu muodostuu useista osioista, jotka on listattu vasemmassa sivupalkissa. Osioita ovat muun muassa tilaston

  • uusin julkistus ja aikaisemmat julkistukset
  • liite- ja tietokantataulukot, kuviot
  • tuote- ja palvelutarjonta: suppeat, keskeiset tiedot sisältävät pdf-julkaisut
  • metatiedot: kuvaus, laatuseloste, menetelmäseloste, käsitteet ja määritelmät, luokitukset, lisätiedot.

Tilastokeskuksen yleisjulkaisut ja muu tilastotuotanto  

Suurin osa Tilastokeskuksen julkaisuista kuuluu Suomen virallisen tilaston sarjoihin. Virallisen tilaston sarjat merkitään tunnisteleimalla svt-logo.

SVT-julkaisuihin (ilman tunnisteleimaa) kuuluu eräitä yleis-, käsikirja- ja tutkimusjulkaisuja:

Painetut tilastojulkaisut

Tilastokeskuksen painettujen tilastojulkaisujen ilmestyminen on vähentynyt vuodesta 2007 alkaen. Tilastojen sähköisten perusjulkaisujen lisäksi Tilastokeskus julkaisee muutamia painettuja tilastoja sekä kokooma- ja ajankohtaisjulkaisuja, kuten vuosikirjaa sekä tilastollisia käsikirjoja.

Painettujen julkaisujen luetteloa (vuodesta 2012) ylläpidetään Tilastokeskuksen Tuotteet ja palvelut -osion Julkistamiskalenterissa.

Esimerkit

Jaa